O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?

Özbekistan Tirmizi'de doğan Kayseri'de gözlerini yuman yüzyıllardır vatandaşların türbesine yoğun ilgi gösterdiği o büyük evliya Kayseri'de hangi çilehanede kendini ibadete verdi. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Sultân-ül-ulemâ Behâeddîn Hz.’nin öğrencisi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi Hz.nin hocalığını üstlenen Seyyid Burhâneddîn Hz. Kayseri’de bulunduğu yıllarda hangi camide imamlık yaptı, imamlığı neden bıraktı? sorularının cevabını sizler için derledik…O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?Seyyid Kāsım Tirmizî’nin torunu, Seyyid Hasan Tirmizî’nin oğlu olan Hz. Hüseyin’in soyuna dayanan Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin tam doğum tarihi bilinmemektedir. Özbekistan’ın Tirmizi şehrinde doğan Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin Kayseri’ye yolu hocası Sultân-ül-ulemâ Behâeddîn Hz.’nin vefat etmesi sonrası düşmüştür. Hocası Sultân-ül-ulemâ Behâeddîn Hz.’nin rüyasına girip oğlu Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi Hz.’ne hocalık etmesini istemesiyle yola çıkan Seyyid Burhâneddîn Hz. Konya öncesi Kayseri’ye uğrayarak bir müddet şehrin yöneticisi Sâhib İsfahânî’nin evinde kaldığı bilinmektedir.O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?Daha sonra Konya’ya geçerek 9 yıl kadar Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye Konya’da şeyhlik yaptığı bilinmektedir. Şeyhlik sonra Kayseri’ye gelen Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin islamansiklopedisi.org.tr adresinden yer alan bilgiye göre; “Huand Hatun Camii bitişiğinde halen müze olarak kullanılan medresede ders okuttuğunu, günümüze sadece tonozları intikal eden Hakırdaklı Camii’nde imamlık yaptığını, istiğrak halinden dolayı namazda uzun müddet durması sebebiyle cemaatten affını isteyerek görevi terkedip cami yanındaki halvethânede inzivaya çekildiğini” öğrenmekteyiz. O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?Peki Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin imamlık yaptığı Hakırdaklı Camii ve daha sonraları inzivaya çekildiği halvethane bugün Kayseri’nin neresinde yer almaktadır.
Büyük evliyanın imamlık yaptığı o cami
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerine ait kütüphane.kayseri.bel.tr adresinden yer alan bilgilere göre Hakırdaklı Caminin yeri şehrin güneyinde Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin kabristanının batısında ve Han Camii’nin güneyinde yer almaktadır. Hakırdaklı Cami, 1990 yılında Talas Caddesi'nin yeniden düzenlenmesi sırasında yıkılmıştır. Cami orijinal haliyle tesbit edilememiştir.
Caminin güney doğusuna yakın geçmişte merkezi planlı, kubbeli betonarme bir cami yapılmıştır. Dikdörtgen planı olan duvarları moloz taştan yapılmış ve derzleri sıvanmıştır. O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?Eski fotoğrafından anlaşıldığına göre; batı cephesinde iki, güney ve doğu cephelerinde birer penceresi görülüyor. Pencereler geçme demirli, taş söveli ve basık kemerli taş lentoludur.
Doğu cephesinde sağ köşede temel kemerli giriş kapısı vardır ve duvarın orta yerinde, yukarıda bulunan ve yerleştirilmiş bir kapıdan çıkılarak ahşap merdivenlerle damdaki minber-minareye çıkılmaktadır. Bu minare ve merdiven ahşaptan basit bir biçimde yapılmıştır.
Hakırdaklı Camisinin tek tonozlu örtülü küçük bir mekanı bulunmaktadır.
Orijinal caminin içinden buradan geçilmektedir. Zaviye olduğu belirtilen bu yapı Rivayete göre; Hz. Seyyid Burhâneddîn Muhakkiki Tirmizi'nin mescidi ve çile hanesidir.O büyük evliyanın Kayseri'deki çilehanesini biliyor musunuz?