Melikgazi Belediyesi'ne 'Tellal' şoku!

Tellallık harcı bazı belediyeler için önemli bir gelir kaynağı. Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi kurumların başvurusunun ardından verdiği tellallık hizmetinden elde ettiği gelir belli oldu. Ancak gelirde önceki yıllara bakıldığında dikkat çeken oranda bir azalış söz konusu. Peki neden? Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Melikgazi Belediyesi'ne 'Tellal'  şoku!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi İlçe Belediyesi’nin ‘Tellallık Harcından’ elde ettiği gelir belli oldu. Belediye bünyesindeki Müzayede Şefliği 2886 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun ‘Tellallık Harcı’ başlıklı 67. maddesinde ki ‘Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir’ hükmüne istinaden başvuran kurumlara tellallık hizmeti sunuyor. 

Melikgazi Belediyesi'ne 'Tellal'  şoku!

Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sulh Hukuk mahkemeleri gibi kurumların müzayede ortamında yapacakları satışlarını, kurumların yazılı başvurusu üzerine satış işleminde tellallık hizmeti veren Belediye, bu görev sonucunda gerçekleşen satış bedelinin ilgili mevzuat hükümlerine gereği belirtilen oranı üzerinden yani 100 TL’ ye kadar yüzde 2, 100 TL’den yukarısı için yüzde 1 tellâliye harcı alıyor. Bu harç ücreti ilgili kurum tarafından  belediye veznesine yatırılıyor. 

Melikgazi Belediyesi'ne 'Tellal'  şoku!

Yıllara göre bakıldığında tahakkuk miktarı azalıyor! 

Diğer yandan İcra ve Hukuk daireleri tarafından yapılan satışlar 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Bu çerçevede yıllara göre bakıldığında bu hizmetten elde edilen gelirin de azaldığı görüldü. 2023 yılı içerisinde toplam 120 adet tellallık hizmeti veren Melikgazi Belediyesi, toplamda 240.261,00 TL gelir elde etti. 

Bu kalemden elde edilen gelirde büyük düşüş

Bu konuda 2022 yılında elde edilen gelir 4 Milyon 274 Bin 447,88 TL idi. 2021 yılında ise Melikgazi Belediyesi tellaliye hizmetinde 2 Milyon 50 Bin 935,19 TL gelir elde etmişti. 2023 yılında elde edilen tellaliye geliri ile diğer yıllar kıyaslandığında teknolojik gelişmeyle birlikte bu alandaki gelirde ortaya çıkan büyük düşüş dikkatlerden kaçmadı.