Ahmet ZORLU

HAKKI KORUMAK..

Ahmet ZORLU

Bana göre, çağdaş toplumları çağdaş yapan unsurların başında, Özgürlük gelir.
Fikir ve düşünce Hürriyeti.
Basın özgürlüğü.
Kişisel hak ve temel hürriyetler..
Eğer bir düşünce, başka düşünceden korkuyor ve onu zor kullanarak bastırmaya çalışıyor ise, o düşünce eksiktir, sakattır, toplum yararına değildir.
İçinde şiddet barındırmayan, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamayan her türlü düşünce ve inanç, baskı görmeden dile getirilebilmeli, savunulabilmeli, tartışılabilmelidir.
Halk tarafından, Milletin verdiği destek ile göreve getirilen yönetenler de, söylemleri ve uygulamaları ile kendilerine sağlanan güven kredisini kullanmak yerine, yönettikleri kurum veya ülkede farklı düşünceleri baskılamaya başladığı zaman, huzursuzluk, istikrarsızlık, ekonomik ve toplumsal çöküşü kendi elleriyle başlatmış olur.
Demokratik toplumlarda, kişi hak ve hürriyetlerinin güvencesi Bağımsız Yargıdır.
İstanbul’u fetheden ve Yüce Peygamberimizin Hadisinde, fetihten önce,  “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” Hadisi ile şereflendirilen Fatih Sultan Mehmet der ki;
“Aklı öldürürsen, Ahlak da ölür. Akıl ve Ahlak öldüğünde, millet bölünür. 
Kadı'yı satın aldığın gün Adalet ölür. 
Adaleti öldürdüğün gün, Devlet de ölür...”
Son zamanlarda iktidar edenlerin bazı uygulamaları ve söylemlerine bakıyorum, adeta yaşamımızı, nefes almamızı onlara borçluymuşuz gibi bir tavır sergileniyor.
Oysa, bu günkü Anayasada bile 8 temel hak Anayasal Güvence altındadır.
Bunlar;
Yaşama Hakkı
Sağlık Hakkı
Eğitim Hakkı
Düşünce Özgürlüğü
İnanç Özgürlüğü
İbadet Hakkı
Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
Ekonomik Haklar.”  dır.
Kısacası sevgili dostlar;
"Özgürlük"
Başkalarının size sunduğu bir lütuf değildir.
En temel insan hakkıdır.
Sahip çıkın, çiğnetmeyin.

Yazarın Diğer Yazıları