Bugün Resmi Gazete'deki Kayseri detayı

Devlet kararlarını ve yasaklarını yayımlamakla yetkilendirile Resmî Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı? Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

Bugün Resmi Gazete'deki Kayseri detayı
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. 

Peki 01 Kasım 2023 (bugün) Çarşamba günü Resmî Gazete’de neler var? İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/121, K: 2023/129 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/124, K: 2023/135 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/144, K: 2023/147 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/146, K: 2023/148 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2021/47, K: 2023/151 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/69, K: 2023/165 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Diğer Yandan bugünki yayımlanan ilanda Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden iptal ilanı yayımlanmıştır.