Osman ÇİFTCİ

Kayseri buna hazır mı?

Osman ÇİFTCİ

DEPREM bölgesinden Kayseri’ye sığınan depremzede sayısı resmi rakamlara göre 50 bin dolayında. Bu insanlar yurtlarda, misafirhanelerde, otellerde… Peki nereye kadar? Elbette başımızın üstünde yerleri var. Ama nereye kadar oralarda kalacaklar ?
Şehrimize deprem bölgelerinden sığınacak kişi sayısının 100-150 bini bulacağı tahmin ediliyor. Peki bu nüfusun şehirde ne zamana kadar nasıl barınıp nasıl geçim sağlayacağı konusunda şehrimizin yöneticileri bir çalışma yapmayı düşünüyor mu?
Memleketlerinde evleri yapılıp teslim edilene kadar yurtlarda mı kalacaklar?
Geçimlerini nasıl sağlayacaklar; devlet imkanları ve hayırsever yardımları ile nereye kadar devam edecekler? Bu birinci konu.
***
İstanbul için 7,5 büyüklüğünde depreme göre plan hazırlayan AFAD, İstanbul’un tahliye edileceği 11 il arasına Kayseri’yi almış durumda.
Allah korusun da böylesi bir durumda Kayseri’ye tahliye edilecek nüfusun ne zamana kadar nasıl barınıp nasıl geçim sağlayacağı konusunda şehrimizin yöneticileri bir çalışma yapmayı düşünüyor mu? AFAD plan hazırlamış da Kayseri buna hazır mı? Bu da ikinci konu…
***
Kayseri’nin belediye başkanları deprem bölgesinde konteyner mahalleler, çarşılar kuruyor, işleri güçleri rast gelsin ama Kayseri’ye de deprem mahalleleri kurmaları gerekecek gibi görünüyor. Şöyle ki;
Gelen nüfusun tamamı deprem bölgesine geri dönecek olsa bile bu insanların hayata tutunması için geçici de olsa bir aktivite, bir geçim mücadelesi içinde olmalarını sağlamak lazım. Yurtlarda öğrenci misafirhanelerinde kalmayalım deseler Kayseri’de neredeyse kiralık ev yok.
Adı bende saklı bir siyasetçi ile bu konuyu konuşurken dedi ki; “OSB’lerin çevresine istihdam potansiyeline göre hızlı bir şekilde adı geçici olan kalıcı barınma bölgeleri kurulmalı, afet nedeniyle şehrimize gelen ya da gelecek olan insanlara güvenli barınma sağlanmalı. Tek katlı olarak hızlıca inşa edilecek mahalleler için sağlık ocağı, okul, karakol, cami gibi donatılar da yapılmalı. İnsan onuruna yakışır bir ortam hazırlanmalı. Bugün bu depremin mağdurları barınır yarın Allah korusun başka afetin mağdurları barınır. Ama orada kalanlar hayata tutunur. OSB’lerin istihdam sorunu da çözülür.” dedi.
Bir arkadaşımla konuyu konuşurken, “Deprem misafirleri işgücü potansiyeline göre tasnif edilip istihdam edilebilirliği planlanmalı. Doktor mu, Avukat mı, operatör mü usta mı bu belirlenmeli” dedi. Velhasıl planlama şart!
***
Kayseri Kriz Masası gibi bir oluşum böylesi bir çalışma için kolları sıvamalı. Şehrin sosyokültürel dokusu, demografik yapısı, asayişi bile bu süreçlerden ister istemez etkilenecek. Olumsuz etkilenmemek için hatta olumlu etkilenmek için planlama yapılmalı.

Yazarın Diğer Yazıları