Beyhan Asma

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLİNCİ

Beyhan Asma

Günümüzde çevre sorunları evrensel nitelikte olup, sınır ve ideoloji tanımamaktadır. Genellikle çevre sorunlarının çözümünde ise eğitimin başta gelen bir çözüm yolu olduğu konusunda giderek yaygınlaşan bir görüş birliği gelişmektedir. Kuşkusuz, çevre sorunları, insanın doğal, yapay çevresini yeniden kavramasını, onu korumasını, yok etmeden kullanmasını gerektirmektedir.

Aslında çevre sorunları, insanların çevresini kar dürtüsüyle alabildiğine sömürmesinden, bireysel çıkarlarını toplumun ortak çıkarlarından daha üstün tutmasından kaynaklanmaktadır. İnsanların çevre sorunlarının arkasında yatan gerçek nedenlerle ilgili olarak bilinçlendirilerek doğayla uyumlu birlikteliklerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Çevre eğitiminin doğal ya da yapay çevre hakkında duyarlı ve bilgili bir vatandaşlık anlayışını geliştirmeyi hedefleyen disiplinlerarası bir çalışma alanı olduğu söylenebilir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere çevre eğitimiyle bireylerde çevre sorunlarına ilişkin bir bilinç ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Günümüzde çevre sorunlarına karşı insanlardaki bilinçlenme çevre eğitimiyle gerçekleştirilebilecektir. Aksi hâlde çevre sorunları çok daha büyük boyutlara gelebilecek alarm vermeye başlayacaktır. Sanayi Devrimi ile beraber artan çevre sorunları, günümüzde zaten insanlarla beraber tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Böyle bir olumsuz tablonun varlığına rağmen, çevre eğitimiyle bilinçlendirilmiş nesiller gelecekte düzeltebilecektir. Buradaki anahtar kavramın çevre eğitimi olduğu söylenebilir. Ancak insanları bilinçlendirmek adına çok önemli bir yere sahip olan çevre eğitiminin kavram olarak kullanılması bile fazla geriye gitmemekte ve umut vaat etmektedir. İnsanların yapmış oldukları yanlışlıklar yine insanlar tarafından düzeltilebilecektir. Buradaki anahtar kavramın çevre eğitimidir. Ancak insanları bilinçlendirmek adına çok önemli bir yere sahip olan çevre eğitiminin kavram olarak kullanılması bile fazla geriye gitmemektedir. Çevre eğitiminin dünya için önemi artık günümüzde tartışılmamaktadır. Çünkü insanlar çevre sorunları kendilerini rahatsız etmeye başladıklarında çevre eğitiminin önemini hissetmeye başlamışlardır. Ancak çevrenin kendisi için değerli olduğu ve korunarak geliştirilmesi gerektiği insanlar için çok da önem taşımamaktadır.

Yazarın Diğer Yazıları