Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden şaşırtan Kayseri ve deprem açıklaması: Endişe edilecek bir durum..!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun deprem konusunda hazırladığı raporda meslek kuruluşlarının görüşlerine yer verildi. Raporda Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nin görüşü ise akıllarda soru işaretleri bıraktı. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden şaşırtan Kayseri ve deprem açıklaması: Endişe edilecek bir durum..!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Ve Bayındırlık Komisyon’u deprem felaketlerinin ardından Kayseri’de yapılması gereken çalışmaların tespiti için rapor hazırladı. Komisyon deprem konusunda ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri ile de görüştü. 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden şaşırtan Kayseri ve deprem açıklaması: Endişe edilecek bir durum..!

Yaşanılan deprem felaketleri nedeniyle, Kayseri imar planlarının deprem açısından bilinen ve bilinmeyen özelliklerinin ortaya çıkarılması, belirlenmiş ve belirlenecek fay hatlarının incelenerek deprem açısından tehlike alanlarının ortaya konulması ve deprem konusunda bilimsel çalışmalar yapılması için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve bilim insanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesine yönelik talebin ardından harekete geçen komisyon raporunu tamamlandı.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda bazı meslek kuruluşlarının görüşlerine de yer verildi. Komisyona bilgi veren meslek kuruluşları arasında yer alan “Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin” görüşüne dair özet ise dikkat çekti. 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden şaşırtan Kayseri ve deprem açıklaması: Endişe edilecek bir durum..!
KAYSERİ’DE ENDİŞE EDECEK DURUM YOKMUŞ!
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, ülkemizde deprem konusunda yaşanan tartışmalar, denetimde yaşanan aksaklıkların aksine “Kayseri’de endişe edilecek bir durum yok” görüşünü savundu. 
‘BELEDİYELERİN HASSASİYETİ SAYESİNDE ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK’
İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin görüşü şu şekilde özetlendi: Şehrimizin yapı kalitesi ile alakalı olarak yürürlüğe giren kanun, yönetmeliklerin ilgili belediyelerce uygulanması noktasında hassasiyeti sayesinde endişe edilecek bir durumda olmadığı! Bu iddialı açıklama akıllarda soru işaretleri bıraktı. Gerçekten bahsedildiği gibi 'yapı denetimi' açısından Kayseri’de bir sorun yok mu? 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden şaşırtan Kayseri ve deprem açıklaması: Endişe edilecek bir durum..!

‘YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN’UN ÇIKARILMASINDA BÜYÜK EMEĞİMİZ VAR’
Diğer yandan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 20 ilde şubesi ve aynı zamanda 6 ilde de temsilciliği bulunuyor. 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden şaşırtan Kayseri ve deprem açıklaması: Endişe edilecek bir durum..!

Birlik kendini şöyle tanımlıyor: Derneğimiz 7 Eylül 2000 tarihinde 10 kurucu üyenin ortak girişimi neticesinde kurulmuştur. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapı Denetimi uygulama zorunluluğu getirilen 27 ilde kurulu Yapı Denetim Kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan dernek öncelikle denetim olgusunun yerleşmesi ve kabul görmesi yönündeki çalışmalara başlamıştır.
Üye sayısının hızlı artışı yapılmakta olan eğitim çalışmalarının da hızlanmasına sebep olmuştur. 595 sayılı K.H.K.’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen derneğimiz çalışmalara ara vermemiş,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un çıkarılmasında büyük emekleri geçmiştir. Bu yasanın yürürlüğe girmesini takip eden süreçte yaptığı Genel Kurul toplantıları ile hem tüzüğünü hem ismini değiştiren derneğimiz Yapı Denetim olgusu içerisindeki konumunu güçlendirerek çalışmalarına devam etmektedir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 13.12.2003 tarihinde bu konuda kurulmuş diğer derneklerle birleşerek YDK Birliği oluşmuştur.