Beyhan Asma

ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Beyhan Asma

Sağlıklı bir toplum yapısı oluşturarak insanlarımızın daha rahat ve düzenli bir hayat sürdürebilmesi için; tabii kaynaklarımızın korunarak geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, çevresel hassasiyetin arttırılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz etmektedir. İnsanların neden olduğu çevre kirliliği, sadece doğayı, doğadaki dengeleri değil, üzerinde yaşayan tüm canlıları bilhassa insanları ciddi  tehdit etmeğe başlamıştır. Çevre kirliliği nedeni ile günümüzde birçok bitki canlı türleri yok olmuştur, sayıları azalmıştır ve  yok olmağa, azalmağa da devam etmektedir.  

Enerji artıkları, bilhassa kömür, petrol gibi fosil bazlı enerji kaynaklarının yakılması ile açığa çıkan baca, ocak ve eksoz artıkları, konut ve sanayi artıkları, plansız ve yoğun kentleşme,  Betonlaştırma, orman katliamları gibi aşırı yüklenme, avlanma ve israf ve doğa tahribatları insanların neden olduğu çevre kirliliğinin nedenlerindendir.  Genel olarak Çevre Kirliliği denilince akla gelenler: - Hava kirliliği,  - Kara Kirliliği,  - Su Kirliliği,  - Gürültü Kirliliği, - Ulaşım Kirliliği,  - Bina Kirliliği,  - Işık Kirliliği, - Deniz  Kirliliği,.... 

Çevre kirliliği ile insanların yaşam istekleri, üretkenlikleri, yaratıcı çalışmaları, verimlilikleri sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenlerle de  şehir imar planlarında her uydu kentte, mahallede her kesin kullanımına açık olan geniş alanlı  yeşil sahalar, büyük parklar, bahçeler, göletler, açık hava oyun sahaları, meydanlar daha fazla önem kazanmalıdır.

Sokaklarda gelişi güzel bırakılan, leş kokan, haşarat ve mikrop yuvası haline dönen, hastalık yayan ve trafik yol güvenliğini tehlikeye sokan, şehrin görünümüne ters düşen çöp bidonlarına ve  güneş enerjisine ve hava devir daimine uyumlu şehir planlama ve parselleme tekniklerinin, güneş enerjisine uyumlu binaların önemine dikkat çekilmektedir. 

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir ortamtır. Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevredir. Çevre geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak, bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir.

Yazarın Diğer Yazıları