Ahmet ZORLU

KONUŞUN..

Ahmet ZORLU

Ama önce düşünün, araştırın, fikir üretin sonra da bunu kelimelere, cümlelere dökün.

Yanlışta olsa dile getirdikleriniz, sizin düşünceleriniz olsun.

Ezberci olmayın.

Alınan her hükümet ve meclis kararını, getirilen her yeni düzenlemeyi, yayınlanan her kararnameyi, düşünce ve vicdan süzgecinizden geçirin.

Dedim ya, dile getirdikleriniz, size ezberlettirilen temelsiz ve asılsız söylemler olmasın.

Size ait olsun ki, bunlar üzerinde başkaları ile tartışmaya girebilesiniz, fikir üretmenin önemini öğrenebilesiniz.

Ve başkaları ile tartışırken aklınızdan çıkarmamanız gereken temel öge şu olmalıdır;

“Sizin görüşleriniz, düşünceleriniz yanlış olma ihtimali olan doğrulardır, onun görüş ve düşünceleri ile doğru olma ihtimali olan yanlışlardır..”

Dediğim gibi önce düşünüp araştırır, sonra  fikir üretmeye başlarsanız fert olursunuz, insan olursunuz, beyninize vurulan ‘cehalet’ prangasını parçalarsınız.

Günümüzde bu tür insanlara, en hafif tabiri ile ‘muhalif’ daha derine inenlerine  ise ‘törist’, ‘vatan haini’, ‘fetöcü’ gibi karalamalar yapıldığına bakmayın siz.

Yüce Yaradan her insana ‘Beyin’ diye adlandırılan ve bu günkü tıp biliminin bile sırlarını, özelliklerini tam olarak keşfedemediği bir organ vermiştir.

Tarih boyunca ise  kerameti kendinden menkul bazı insan kılıklı yaratıklar bu organı uyuşturmak, toplumları köleleştirmek için ellerinden gelen çabayı göstermiştir.

İlkel toplumlarda güç kullanarak, bu organın ortaya koyduğu gerçekler baskılanmıştır.

Günümüzde ise hakim sınıflar, insanların beyinlerini köreltmek için cehaleti, yandaş medyayı, eğitimsizliği, din ambalajına sarılmış korku kültürünü, siyasi zübüklüğü kullanarak insanları baskı altında tutmaya çalışmaktadır.

O nedenle siz siz olun, önünüze konulan hazır düşünceyi beyninize kalıp olarak yerleştirmeden önce, aklınıza, vicdanınıza mutlaka danışın.

Danıştığınızda göreceksiniz, ABD Emperyalizminin kuzu postuna bürünmüş ne büyük bir kan emici olduğunu.

Danıştığınızda göreceksiniz, bazı tek adam rejimlerinin cehalet silahını nasıl ustaca kullandığını.

Danıştığınızda göreceksiniz, bütün dinlerin hakim güçlerde rayından çıkarılıp toplumu hizaya getirmek için nasıl kırbaç gibi kullanıldığını.

Danıştığınızda göreceksiniz, huzur, barış, kardeşlik gibi ilkelerin getirdiği aydınlığın, karanlık güçler ve karanlık yüzler tarafından nasıl yok edildiğini, toplumların dini, rengi, mezhebi, etnik kökeni kullanılarak nasıl bölünüp parçalandığını.

Danıştığınızda göreceksiniz, bazı ülkelerin milli gelirlerinin yüzde 90’nını yüzde 1’lik mutlu azınlığın, kalan yüzde 10’luk bölümün ise yüzde 99’u tarafından kullanılmaya mahkum edildiğini.

Danıştığınızda göreceksiniz, cebinizdeki paranın bir yılda yüzde 50’si erimişken sizin yüzde 5 gelir zammı ile yetinmenizi empoze edenlerin gerçek yüzlerini.

Danıştığınızda göreceksiniz, sizin eşiniz, çocuğunuz kendi ülkesinde iş bulamazken, kıt ülke kaynaklarının dışardan gelen ne idüğü belirsiz güçlere peşkeş çekildiğini.

Danıştığınızda göreceksiniz, Devlet olmanın özelliği ile kurulan fabrikaların, işletmelerin, bankaların nasıl yandaşa ve yabancıya peşkeş çekildiğini.

Danıştığınızda göreceksiniz, siz 3 kuruşluk vergi borcunuz yüzünden sürüm sürüm sürünürken, yandaşların milyonluk vergi borçlarının nasıl bir kalemde silindiğini.

Danıştığınızda göreceksiniz, demokrasinin, insan haklarının, fikir özgürlüğünün insana dair değerler olduğunu ama bunların pranga altına alınma çabalarını.

Danıştığınızda göreceksiniz, ABD Emperyalizminin, Arap Emperyalizminin, Rus Emperyalizminin ülkemiz ve insanımız üzerine oynadıkları büyük kumarı.

Danıştığınızda göreceksiniz,  beyinleri esaret altına almanın ilk şartının eğitimin ayarları ile oynamak olduğunu bilen yönetenlerin eğitim sistemini ne hale getirdiklerini.

Danıştığınızda göreceksiniz, hesap vermeyen iktidarların, kurumların  bir avuç mutlu azınlığın geleceğinden başka düşünceleri ve çabaları olmadığını.

Danıştığınızda göreceksiniz, tek adam rejimlerinin bu güne kadar hiçbir topluma, huzur, refah, mutluluk getirmediğini.

O nedenle, önünüze konulan her konuyu aklınıza danışın, mantık süzgecinden geçirin. Hepsinden önemlisi ise o konu üzerine kafa yorun.

Göreceksiniz, bu güne kadar size Ak’ın kara, Kara’nın ise ak olarak sunulduğunu.

Yazarın Diğer Yazıları