Ahmet ZORLU

CEHALET...

Ahmet ZORLU

Korkunç bir şeydir cehalet..
En elverişli saldırı aracıdır cahil insan.
Son günlerde sosyal medyada görüyorsunuz değil mi. 
Birer birer kendilerini gösteriyorlar. Hiç biri fikir ortaya koymuyor ama, yok edeceklerinin listelerini ilan ediyor, satırla, baltayla cehaleti hakim kılacaklarını sanıyorlar.
En sevmediği şey ilimdir, bilimdir, okumaktır, söylenenin doğruluğunu araştırmaktır.
O nedenle yeri geldiğinde, “Bilim şeytan işidir. Ya da şeytandan büyük ilim sahibi yoktur” demekte beis görmezler.
Mesela bir softa, bir ham cahili, ömrü Kur’an-ı anlatmakla geçen biri için ‘Bu adam cehennemliktir’ iddiasına kolayca inandırabilirsiniz.
Zira cahil insan her şeyi bildiğini iddia eder, ama ömründe iki satır yazı okumamıştır. 
Ortak özellikleri, okumak yerine körü körüne inanmalarıdır. 
Kendilerine empoze edilen, inandırıldıklarının ötesi yoktur onlar için.
Çıkar onlar için her şeyin başında gelir. Çıkarı için inançlarını bile masaya sürmekte beis görmez.
Yani Akif’in dediği gibi, ‘Allah vaat etmeseydi cenneti/ Ona bile etmezlerdi secde’ derecesinde çıkarcıdırlar.
İnandırıldıkları her neyse onu şiddetle ve öfkeyle savunurlar. Savunurken yalan söylemekte sakınca görmezler.
Mevlana Hz. ondan demiştir, “Bir delil ile 40 Alimi yendim, 40 delil ile bir cahili yenemedim” diye.
Ego sahibidirler, kendilerinden bahsedilmeyi çok severler.
Cahilliğinin farkında olanlar genelde mütevazidir. Ama cehaletinin farkında olmayanlar ise, yani katmerli cahiller ise adeta birer kibir abidesidir.
Yüzlerine cehaletleri söylenince çok alınırlar.
Sadece alınmakla kalmaz, birden saldırganlaşırlar, kaba güçle bastırmaya çalışırlar karşılarındakini.
Az düşünür, hatta hiç düşünmezler, ama çok konuşurlar.
Hatta öyle ki, dünyanın en sayılı felsefecileri onlar için birer cehennemlik cahilden ibarettir.  
Fikren sıkıştıklarında işi alaya vurup sizi cahillikle bile itham edebilirler.
Mesela ömrüne onlarca hatta yüzlerce eser sığdıran, Kur-an’ı Kerim’in tefsirini yapan, 4-5 dilde eserleri olan Yaşar Nuri Öztürk gibi bir ilim adamının ortaya koyduğu tezleri bile alaya alacak kadar cüretkardırlar.
Değişime kapalıdırlar. Kendi kalıplarından başka kalıp, inanç, düşünceyi şiddetle redderler.
Uzmanlık alanınız, eğitiminiz, ortaya koyduğunuz karşı tezlerin ve başvurduğunuz kaynakların cahil için kıymet-i harbiyesi yoktur.
Cahili incelerken gördüğüm bir şey. Cehalet tek, cahil ise ikiye ayrılır.
“Cahil-i basit” ve “Cahil-i mürekkep”
Yani Basit Cahil ile Karmaşık Cahil.
Her ikisinin de kendince inançları vardır ve onlar için inançları ‘Kesin doğrudur’
Ortak özelliklerine gelince;
Hasuttur; Kimselerin bir şeye sahip olmasını istemez.
Cimridir;  Her şeyin kendisinin olmasını ister.
Organizedir;Tabiatı gereği kötülük, organize olmak zorundadır aksi takdirde varlık göstermez.
Yeniliğe kapalıdır;  Değişim ve dönüşüme karşıdır, nemalandığı sistemin değişmesini istemez.
Başkalarının fikirlerine karşı saygısızdır; Hoşgörüsüzdür, farklı seslere tahammül gösteremez. 
Sadece kendisi için yaşar; Özverili değildir, paylaşmayı bilmez.
Farklı olana tahammül göstermez; Kabadır, insanların yaşam tercihlerine saygı göstermez.
Gerçekleri çarpıtır; Kafa karıştırıcıdır, yalan ve iftira atmaktan çekinmez  ve hakikatin yeryüzünde tecelli etmemesi için sinsice çalışır.
Cahil kişi aslında korkaktır. Korkaklık ona örgütleme ve girişkenliği kazandırmıştır. 
İyiler ise, Hak  ve Hukuka riayet ettikleri için fazla girişken değildirler.  İyi insanlar, kendi dünyalarında yaşamaktan mutluluk duyarlar. Cahil kişiler ise başkalarının hayatlarına müdahil olmaktan çekinmezler ve varlıklarının devamı buna borçlu olduklarının idraki içindedirler.
Sonuç, Sevgili dostlar;
Cehaletten uzak durun.
Feraset sahibi olun.

Yazarın Diğer Yazıları