Valilik uyardı! Bunu yapana ceza var!

Kayseri Valiliği vatandaşları uyardı. Arpa, buğday ve mısır gibi hububatların hasadından sonra tarlada kalan saplarının yakılması konusunda yapılan uyarıda Çevre Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya dikkat çekildi. Detaylar Kayseri Olay gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde...

Valilik uyardı! Bunu yapana ceza var!

Hasat sezonu yaklaşıyor. Arpa, buğday ve mısır gibi hububatların hasadından sonra tarlada kalan saplarının yakılması ülkemiz için önemli bir sorun. Çiftçiler hasattan sonra tarlada kalan sapları tarladan uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. 
Uzmanlar, “Kalıntılar diğer bitki kalıntıları gibi çürüyüp toprağa karışamaz. Çiftçiler de bu kuru sapları yakarak yok etme yolunu tercih eder. Ama bu uygulama ülkenin geleceğini yakmaktır. Anız yakmak, toprak üzerinde sayısız olumsuz etkiye neden olur. Anızlar yandığında toprağın canlılığını sağlayan birçok bitkisel ve hayvansal mikroorganizma da canlılığını yitirmiş, toprak da bu oranda verimliliğini kaybetmiş olur.  Çünkü bu esnada sadece anız yanmakla kalmıyor, toprağın üstünde ve altında yaşayan canlılar da yanıyor” şeklinde görüş belirtiyor. 
Bu çerçevede hasat sezonu yaklaştıkça anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar da artıyor.  Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın, biyolojik, kimyasal  ve  fiziksel  yapısının  ve  çevrenin  korunarak,  doğal  denge  içerisinde  toprağın verimliliğinin  sürdürülebilirliği  için  gerekli  önlemleri  almak,  hububat  tarımında  hasadı takiben toprağın  yapısına  ve  çevreye  vereceği  zarar  göz  önüne  alınarak,  anız  yakılmasının önlenmesi  için  alınacak  alternatif  tedbirlerle  ilgili  olarak,  teknik  elemanların,  çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır.“ifadelerine yer verildi. 

Valilik uyardı! Bunu yapana ceza var!
 

244 TL PARA CEZASI ÖDEYECEKLER
Kayseri Valiliği’nden de yine anız yakılmasının önlenmesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
-Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığınca  29  Aralık  2022  tarih  ve  32058  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan  2023/1  nolu  Tebliğde  yer  alan  "anız  yakanlara  her  dekar  için  244,09 TL (İkiyüzkırkdört Türk Lirası Dokuz Kuruş) idari  para  cezası  verilir.  Anız  yakma  fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." hükmü,
- 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri, 
- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi.

Valilik uyardı! Bunu yapana ceza var!
Ayrıca anız yakılmasının önüne geçmek için anızların yakıldığını gördüğünüzde ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na ücretsiz olarak bildirilebilirsiniz.