Sahabiye şoku: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

Duran inşaatlar, dikey mimari tartışmaları, mahkemelik olan ihale süreci... Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Sababiye Projesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Sahabiye şoku: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi ihalesinin "hukuka aykırı bir şekilde yapıldığı" iddiasıyla konuyu mahkemeye taşımıştı. Yargı süreci ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MAHKEMEDEN "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" KARARI ÇIKTI 

Konuyla ilgili olarak Milarlar Odası'ndan yapılan açıklamada "Tarafımızca 12.04.2021 tarihinde eski hizmet binasına ilişkin kentsel dönüşüm faaliyeti kapsamında Hukuka aykırı bir şekilde yapılan ihaleye yönelik iptal davası ikame edilmiş, söz konusu dava da yerel mahkeme tarafından yürütme durdurma kararı verilmiştir." denildi. İŞTE O KARARLA İLGİLİ ODA AVUKATININ AÇIKLAMASI: HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Sahabiye şoku: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiSahabiye şoku: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

NE OLMUŞTU? 
Mimarlar Odası, Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı içinde kalan eski hizmet binalarına biçilen değere İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etmişti.  Mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti.

Yaşanan bu yöndeki gelişmenin ardından o dönem Oda'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 1 Mart 2022 tarihinde tarafımıza ulaşan karar incelendiğinde ise dava konusu taşınmazların değerlemeye esas emsal bilgilerinin nihai değerleme ve satış tarihinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak hesaplanması gerektiği sonucuna varıldığından ve bu haliyle dava konusu satış işlemine esas komisyonca uygun görülen rayiç değerin taşınmazların gerçek ve güncel değerini yansıtmadığı anlaşıldığından, davacıya ait taşınmazların değerinin altında bir bedel ile satışının yapılmasına ilişkin 06/04/2021 tarihli işlemde satış bedeli yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” karşı oyuna rağmen Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde "İstinaf Yolu" açık olmak üzere, 27/01/2022 tarihinde oy çokluğuyla hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Konu tarafımızca bir üst mahkemeye taşınacak olup hukuki süreç takibimiz devam edecektir.

Sahabiye şoku: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi