İzin Müdürü Kayseri'de göreve başladı!

İzin ve İrtifak Şube Müdürü olarak atanan Osman Koç, Kayseri'de görevine başladı.

İzin Müdürü Kayseri'de göreve başladı!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

​Hatay'dan Kayseri'ye atandı. Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürü olarak atanan Osman Koç görevine başladı. 
İzin Müdürü Kayseri'de göreve başladı!
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Bölge Müdür Yardımcıları ve Personel Şube Müdürleri, yeni görevine başlayan İzin ve İrtifak Şube Müdürü Osman Koç’u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. 
İzin Müdürü Kayseri'de göreve başladı!
İzin ve İrtifak Müdürlüğü ne iş yapar?
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü Orman sayılan alanlarda verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmenin yanı sıra irtifak hakkı talepleri ile ilgili iş ve işlemlerle ilgileniyor. Müdürlük, aynı zamanda Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapar.
İşte merak edilen Müdürlüğün grev tanımı:
Orman Kanunun 16. Maddesine göre (orman alanına rastlayan madenlerle ilgili arama ve işletme) verilecek Muvafakat ve izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
Orman Kanunun 17/3. Maddesi gereğince; savunma, ulaşım, haberleşme su, atık su, alt yapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerine izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
Orman kanunun 115. Maddesi gereğince (orman alanlarında verilecek irtifak hakları) yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,
Daha önce izne konu edilen turistik tesis izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Turizmi teşvik kanunun 8. Maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek,
Orman Kanunun 17/3 maddesi gereğince; enerji gölet, baraj, petrol, doğalgaz, hidroelektrik santrali, rüzgâr enerji santrali, termik santraller, nükleer güç santralleri gibi enerji üretimine ve iletimine yönelik izinlerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
Orman Kanunun 18. Maddesine göre (odun kömürü ocaklarına) verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek,
Sit kararları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Orman sayılan alanlarda verilecek olan ve verilen izinlerin süresinin sona ermesi, iptali veya devamı esnasında gerekli olan rehabilite işlemlerinin planlanmasını yapmak veya yaptırmak, yönetmek uygulamak, takip ve kontrol etmek,
Orman sayılan alanlarda veya ormanlara etki yapabilecek alanlarda yapılması planlanan yatırımlara ilişkin olarak Bölge Müdürlüğü görüşünü oluşturarak ÇED toplantılarına katılıp kurum görüşü bildirmek.