6 işyeri, 2 fırın, 2 lojman, 1 büfe, 1 baz istasyonunu kiraya verecekler

Baz istasyonundan fırına işyerinden büfeye 1 yıllığına ihale ile kiraya verilecek. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

6 işyeri, 2 fırın, 2 lojman, 1 büfe, 1 baz istasyonunu kiraya verecekler

Develi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan Sindelhöyük Mahallesinde 1 adet lojmanı, Zile Mahallesi baz istasyonunu, Gazi Mahallesinde fırını, Zile Mahallesinde işyerini, İbrahim Ağa Mahallesinde Belediye İş Merkezi 2 adet işyerini, Harman Mahallesinde Belediye Pasajı işyerini, İbrahim ağa Mahallesi Hastane caddesinde büfeyi, Fenese Aşağı Mahallesinde işyerini, Çöten Mahallesinde lojmanı, Çayırözü Mahallesinde fırını açık ihale usulü ile 30.11.2023 Perşembe günü saat : 14:00 da ihale ile kiraya verecek.

6 işyeri, 2 fırın, 2 lojman, 1 büfe, 1 baz istasyonunu kiraya verecekler

İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek   İhale, Develi Belediyesinde Encümen Huzurunda, 30.11.2023 Perşembe günü saat 14:00 'de ihale edilerek kiraya verilecek.  
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için Geçici teminatı miktarını ihale tarihi ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca, Kimlik Fotokopileri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Tüzel kişilerde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 2023 yılı içinde alınmış belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Develi Belediyesinin ilam.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ