Kayserili şirket, 1.1 milyar TL'lik fonun nereye ve ne kadarını kullandığını açıkladı!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kayserili şirket halka arzdan elde edilen fonun amacına yönelik kullanılan miktarı ve kalan miktarı hakkında açıklamada bulundu. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayserili şirket, 1.1 milyar TL'lik fonun nereye ve ne kadarını kullandığını açıkladı!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ana metal sektöründe faaliyet gösteren Kayserili şriket Mega Metal, 7-8 Aralık 2023 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile 28,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzında elde edilen net 1.104.395.978,80 TL gelirin 31.03.2024 tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve kalan tutarların detaylarını açıkladı.

"MEGMT" koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirket, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde "Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un da yaptığı açıklama ile halka arzdan elde edilen fonun amacına yönelik kullanılan ve kalan kısmının detaylarını paylaştı.

Şirket KAP üzerinden şu açıklamada bulundu; "Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.12.2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Şirketimiz paylarının 7-8 Aralık 2023 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile 28,30 TL fiyattan
gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla 40.000.000 adet payın satışından brüt 1.132.000.000 TL, net 1.104.395.978,80 TL gelir elde edilmiştir.

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 31.03.2024 tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve
kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Kayserili şirket, 1.1 milyar TL'lik fonun nereye ve ne kadarını kullandığını açıkladı!

Sonuç

  • Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak; Şirket, Fabrikasında yer alan mevcut kurulu 5 Mwh gücünde çatı üzeri GES’lerine ek olarak yenilenebilir yeni enerji yatırımları ile elektrik tüketiminin %85’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefleyecek şekilde GES yatırımlarını planlamakta ve sürdürmektedir. Bu doğrultuda 2024 yılı ilk çeyreği içinde halka arzdan elde edilen kaynağın 45.486.000 TL’lik kısmını GES panel alım yatırımları için kullanmıştır.
  • Yine bu dönemde finansal borç ödemeleri ile borçların azaltılarak şirket net karlılığının geliştirilmesi bağlamında 2024 yılı ilk çeyreğinde halka arzdan elde edilen kaynağın 108.539.500 TL’lik kısmı; Şirket kredilerinin kapatılması için kullanılmıştır.
  • Mevcut kullanımlardan sonra 31 Mart 2024 tarihi itibariyle ,halka arzdan elden edilen geriye kalan tutar 950.370.479 TL ise mevcut durumda mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir."

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklama için TIKLAYINIZ