Üniversite öğrencileri dikkat! Yaz okulu konusunda karar çıktı: Uzaktan mı olacak, yüz yüze mi olacak?

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Senato Kararları açıklandı. Peki dersler uzaktan eğitimle mi, yüz yüze mi yapılacak? Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Üniversite öğrencileri dikkat! Yaz okulu konusunda karar çıktı: Uzaktan mı olacak, yüz yüze mi olacak?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Senato Kararlarını açıkladı. Üniversitede yürütülecek yaz okulu işlemleri Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usullerine göre yapılacak.
Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 25 AKTS ders alabilecek. Bu toplama UzaktanEğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 5'i dersleri hariç tüm dersler
dâhil olacak. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmayacak. 

Dört katı ücret alınacak

Diğer yandan Senatoda alınan karar gereği yabancı uyruklu öğrenciler ile diğer üniversitelerden gelen misafir öğrenciler hangi fakülte veya yüksekokula ait yaz okulu dersini alıyor ise o derse ait ders saati ücretinin dört katını ödeyecek.

Kayseri'deği diğer üniversitelerle ilgili alınan karar!

Erciyes Üniversitesi bünyesinde ders alacak öğrenciler aynı anda sadece Kayseri’de bulunan diğer Üniversitelerden yani Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesive Kayseri Üniversitesi'nden de ders alabilecekler.

Dersler uzaktan mı olacak?

Erciyes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ayrıca Yaz Okulunda verilecek derslerin Uzaktan Eğitim’de verilen 5'i dersleri hariç yüz yüze işleneceği de dile getirildi. 

Üniversite öğrencileri dikkat! Yaz okulu konusunda karar çıktı: Uzaktan mı olacak, yüz yüze mi olacak?

İşte Erciyes Üniversitesi Senatosunda alınan ve Rektörlük tarafından açıklanan yaz okulu kararları 

Öğrenciler, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen diğer Üniversitelerin yaz okulundan veya yaz döneminden açılan derslerden Üniversitemiztarafından açılmamak kaydıyla bir dönemde en fazla 16 AKTS’lik ders alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 40 AKTS, ön lisans öğrencileri en fazla 24 AKTS, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 16 AKTS ders alabilirler. Bu sınırları aşan dersler iptal edilecektir. Erciyes Üniversitesinde açılan dersleri Erciyes Üniversitesinde, açılmayan dersleri ERÜ Senatosu tarafından uygun görülen diğer üniversitelerden alabilirler. ERÜ dışında Üniversitelerden öğrencinin aldığı derslerin, öncelikle tekrar etmek zorunda olduğu dersler olmaması, yönetmelikte belirtilen toplam AKTS ve ders sayısı sınırını aşması durumunda söz konusu dersler intibak işlemi sırasında iptal edilecektir. Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin
yaz okuluna gitmeden önce, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden online olarak form doldurmaları ve intibak komisyonu üyelerine onaya göndermeleri gerekmektedir. Yaz okulu sonunda intibaklar bahse konu forma göre yapılacağından online form doldurmayıp intibak komisyonu üyelerine onaya göndermeden yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin intibak işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulunda açılması planlanan ancak yeter sayıda öğrencinin tercih etmediği ders, dersler kapatılarak, o dersi/dersleri seçen öğrencinin yatırmış olduğu ücret iade
edilecektir. Kapatılan dersler yerine yeni ders seçimi mümkün olmayacaktır. Yaz Okulunda verilecek dersler (Uzaktan Eğitim’de verilen 5'i dersleri hariç) yüz yüze işlenecektir. Üniversitemiz bünyesinde ders alacak öğrencilerimiz aynı anda sadece Kayseri’de bulunan diğer Üniversitelerden (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi) ders alabileceklerdir. Üniversitemizde açılan derslerle birlikte diğer Üniversitelerin yaz okulunda toplamda 25 AKTS den fazla ders alınması durumunda Üniversitemizden alınan dersler olduğu gibi muhafaza edilip diğer Üniversitelerden alınan derslerin 25 AKTS’yi aşan kısmı iptal edilecektir.  Üniversitemiz dışında diğer illerde bulunan Üniversitelerden ders alacak öğrencilerimiz sadece bir (1) Üniversiteden ders alabilecektir.  İkinci öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda Yaz Okulu ücreti alınacaktır. Yurt Dışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın Türkiye Bursları kapsamında Üniversitemiz yükseköğretim programlarında Türkiye Burslusu statüsünde öğrenim gören öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmayacaktır. Türkiye Burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden katkı payını Türk öğrenciler kadar yatıranlardan yaz okulu öğretim ücreti Türk öğrenciler kadar alınacaktır.  Yabancı uyruklu öğrenciler ile diğer üniversitelerden gelen misafir öğrenciler hangi fakülte veya yüksekokula ait yaz okulu dersini alıyor ise o derse ait ders saati ücretinin dört katını ödeyeceklerdir. Uzaktan Eğitim’de verilen 5'i dersleri hariç yaz okulundan ders alan öğrenciler aynı anda staj yapamayacaklardır. Yaz okulunda diğer Üniversitelerin misafir öğrencileri için geçme sistemi bağıl not değerlendirme sistemi olup, geçme notu; Hukuk Fakültesinden ders alanlar için 60 diğer fakülteler için ise 50’dir. Yaz okulu'na katılmak için ders seçimi yapan öğrencilerden, herhangi bir sebepten dolayı ders/derslerini iptal ettirmek isteyen öğrencilerin yatırmış oldukları ücretlerin iadesi yapılmayacaktır. Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yapmayan (pasif öğrenci statüsünde bulunanlar, kayıt donduran, ders kaydı yapmayan, disiplin cezası alanlar vb..) öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar. Hazırlık sınıfında öğrenim görerek başarılı olan öğrencilerimizden 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. Sınıfta öğrenimine devam edecek öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar. Her Bölümde mezun olmak için sadece bitirme ödevi kalan öğrencilere yaz okulundan bitirme ödevi, ilgili dersin bölüm başkanının onayı ile verilebilecektir. 

Fakülte fakülte açıklanan senato kararlarına ulaşmak için TIKLAYIN