Şoförlü ve şoförsüz araçlar kiralanacak

2024 yılı için toplamda 6 adet araç kiralamak için ilan verdiler. Sadece yerli istekliler katılabilecek. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Şoförlü ve şoförsüz araçlar kiralanacak

Abdullah Gül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2024 yılı için 4 adet şoförlü, 2 adet şoförsüz toplam 6 adet binek araç kiralama hizmet alımını ihaleyle yapacak. Açık ihale usulü ile ihale edilecek olan araç alımları için, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklif verme tarihi ise 12 Kasım 2023 saat 11:00’dır. İş başlama tarihi ise 1 Ocak 2024 işin bitiş tarihi ise 31 Aralık 2024 tarihidir. 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar ise:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin ilan.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ