Sayıştay aynı konuda 3. kez uyardı

Satıştay'ın 2022 yılına ait belediyelere yönelik denetim raporlarında ilginç tespitlere yer verildiği görülüyor. Sayıştay Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni 2020 ve 2021 yıllarında tespit ettiği bulguların tekrarlandığını belirterek uyardı. Ayrıntılar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız haber bülteninde…

Sayıştay aynı konuda 3. kez  uyardı
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Raporlarıyla Türkiye’de gündemi belirleyen Sayıştay’ın 2022 yılına ait belediyelere yönelik raporları yayımlandı. Çarpıcı tespitlerin yapıldığı raporlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2020 ve 2021 yıllarında elde edilen bulguların tekrarladığı gerekçesiyle uyarıldı. 
Sayıştay’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili raporunda, “Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesi Kiralama Hakkının İhalesiz Olarak Aynı Firmaya Verilmesi” başlığı ile ele alınan bulguda; “2020 ve 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporlarında da açıklandığı üzere; 10 yıllığına kiralanan taşınmazın süre bitiminde yeniden ihaleye çıkılarak şayet 3 yıllığına verilecekse encümence 3 yıldan fazla ise meclis kararıyla kiraya verilmesi gerekir. Encümenin süre uzatım kararında belirttiği gerekçe yeni kiralamaya ilişkin ihalenin şartnamesinde yer alacak husustur. Belirtilen husus Kanuna aykırı olarak kira sözleşmesinin uzatılma gerekçesi olamaz. Diğer taraftan ihale öncesi tüm katılımcılar için geçerli olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler İşletmeciliğinin İşletmesinin Kiraya Verilmesi İhale Şartnamesinin 5.6’ncı maddesine de aykırı davranıldığı açıktır. Bu şekilde yapılarak ihaleye katılımın engellenmesinin yanında bu şekilde uzatılmada imzaları olan kamu görevlileri görevlerini Kanuna uygun yapmadıkları gibi kiracı firmaya da avantaj sağlanmasına neden olunmuştur. Kira süresi bitmiş olan taşınmazın 5393 sayılı Kanun’un 15’inci ve 2886 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi gereği tahliye ettirilerek 2886 sayılı Kanun’a göre ihale suretiyle kiraya verilmesi gerekir” denilerek Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kiralama süresininin mevzuata uygun olmayarak uzattığı bu şekilde, ihaleye katılımı engellediği, uzatmada imzaları bulunan kamu görevlilerinin yasaya uymadıkları ve söz konusu firmaya avantaj sağladığı tespiti yer aldı.

Halk otobüsüne dönüştürülen minibüsler

Sayıştay Raporu’nda ayrıca Büyükşehir Belediyesine devredilen 12 adet halk otobüsü hattına
ilişkin kiralama süresinin encümen kararıyla 49 yıl olarak belirlenmesi de ele alındı. “Gesi Belediyesi tarafından 2000 yılında ihale edilen, 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine geçen 12 adet halk otobüsü hattının kiralanmasına ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşmesinde çalışma süresinin 10 yıl olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından süre bitiminde yeniden ihale konusu yapılmadığı Encümen kararıyla sürenin 49 yıl olarak belirlendiği görülmüştür” denilen raporda; Kayseri’nin büyükşehir belediyesi olmasından önce şehiriçi toplu taşıma faaliyetinde bulunan ve 1999’dan sonra kademeli olarak halk otobüsüne dönüştürülen 558 adet minibüs hattının ihalesiz olarak çalıştırıldığı belirtildi.