Milli Emlak Şefliği, 7 adet taşınmazı kiraya verecek

Milli Emlak Şefliği Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 7 adet taşınmazı kiraya verecek. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Milli Emlak Şefliği, 7 adet taşınmazı kiraya verecek

Milli Emlak Şefliği Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Mahallesinde 7 adet farklı metre karelerde mülkiyeti Hazineye ait taşınmazları tarım arazisi olarak kullanılmak üzere kiraya verecek.

İhaleyle kiraya verilecek olan 7 adet taşınmazın 6 adeti Büyüktoraman İstiklal Mahallesinde yer alırken 1 adeti ise Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi'nde yer bulunmaktadır.

İhale 29.05.2024 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  5 yıl süre ile tarım arazisi olarak kullanılmak üzere ihaleye çıkarılacak.

Milli Emlak Şefliği, 7 adet taşınmazı kiraya verecek

İstekliler ihaleye ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Felahiye Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Kanunda belirlenen limitin üzerindeki kiralama bedelleri 1/4'ü peşin geri kalanı 4 taksit ile ödenecek.

İhaleye  iştirak etmek isteyenlerin; yerleşim yeri belgesi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankaları) süresiz geçici teminat mektubu, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası, imza sirküleri, tüzel kişiliğe yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Milli Emlak Şefliği, 7 adet taşınmazı kiraya verecek

Milli Emlak Şefliği'nin ihale ilanı için TIKLAYINIZ