Kayserili iş adamı, madencilik sektöründe ilk özel teşebbüslerinden olan, şirketinin sermayesini artırdı!

Kayserili iş adamı Hüseyin Çevik'in şirketi CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel sektör maden teşebbüslerinden biri olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin sermayesini artırdı. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayserili iş adamı, madencilik sektöründe ilk özel teşebbüslerinden olan, şirketinin sermayesini artırdı!

Kayserili iş adamı Hüseyin Çevik’in Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören şirketi  CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığından sermaye artırımına gitti.

Şirketin %96,21 oranında bağlı ortağı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılması kararı alındı. Bu karar, iç kaynaklardan sağlanacak şekilde gerçekleştirilecek ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. Maddesi değiştirilecek. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp onaylanan bu karar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilerek ilan edildi.
Yapılan değişiklikle, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin sermayesi 200.000.000 TL'ye yükseltildi ve her biri 100,00 TL itibari değerde olan 2.000.000 adet paya ayrıldı.

Kayserili iş adamı madencilik sektöründe ilk özel teşebbüslerinden olan şirketinin sermayesini artırdı!

Şirketin konuyla ilgili KAP üzerinden yaptığı özel durum açıklamasında şu bilgilere yer verildi; “Şirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 50.000.000 TL tutarındaki sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamında 26.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaya sunulması yönünde 21.02.2024 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'na ilişkin olarak Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 26.02.20224 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile sermaye artırım kararı alınmış olup ilgili karar 29.02.2023 tarih ve 11033 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek ilan olmuştur.
Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılan değişikliğe ilişkin tadil metni doğrultusunda, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 200.000.000 TL'ye çıkarılmış sermayesi, her biri 100,00 TL (YüzTürkLirası) itibari değerde 2.000.000 (İkimilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Kamuoyuna duyurulur.”

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklama için TIKLAYINIZ

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. hakkında

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel sektör maden girişimlerinden biridir. Şirket, Türk Krom Madenciliği tarihinde önemli bir rol oynamış, maden mühendisliği ve genel maden uygulamaları konusunda bir referans haline gelmiştir. Bugün, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., 10'un üzerinde işletme izinli krom maden ruhsatına sahiptir. Bu ruhsatlar altında, yeraltından birbiriyle bağlantılı 12 yeraltı maden ihraç kuyusundan aylık 10.000 metrik ton direkt satılabilir kalitede parça krom cevheri üretimi gerçekleştirmektedir.