Kayseri Üniversitesi'ne izin çıktı? Bakın ne açılıyor?

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof Dr Kurtuluş Karamustafa Türkiye İş Kurumu'nun İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu ve Kayseri 2023 Sonuç Raporu ile ilgili açıklama yaptı. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri Üniversitesi'ne izin çıktı? Bakın ne açılıyor?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Üniversitesi'nden (KAYÜ), yapılan açıklamada işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim verildiği ifade edildi. 
Açıklamada, 'Uygulama ve proje odaklı olmayı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi misyon olarak benimseyen Kayseri Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine bu minvalde devam etmekte, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkatle takip ederek dinamik bir yapı içerisinde tespit edilen bu ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır' denildi. 

Kayseri Üniversitesi'ne izin çıktı? Bakın ne açılıyor?

Kayseri raporu detaylı incelendi

Üniversite Rektörü Prof Dr Kurtuluş Karamustafa, 'Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu ile İşgücü Piyasası Araştırması Kayseri İli 2023 Sonuç Raporu üniversitemiz tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda detayları ile incelenerek, nitelikli insan kaynağının en yoğun ihtiyaç duyulduğu alanlar yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yeni açtığı ve açmayı planladığı bölüm ve programlarındaki uygulamalı saha eğitimleri ile alanında arzu edilen niteliklerle donatılmış insan kaynağını yetiştirmeyi, bu sayede ülkemizin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesine katkılar sunmayı önceliklendirmektedir' dedi.

Kayseri Üniversitesi'ne izin çıktı? Bakın ne açılıyor?

Rektör Karamustafa: İzinler çıktı

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin bünyesindeki 5 fakülte ve 12 meslek yüksekokulu ile işgücü piyasalarının ihtiyaçları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere ulaştırabilecek faaliyetlerini sürdürdüğünü, belirterek 'Nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulan tüm sektörlerin bu ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamaya yönelik donanıma sahip mezunlarımızın Türk çalışma hayatına dahil olabilmesi için gayret içerisindeyiz' diye konuştu. Türkiye İş Kurumu’nun İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu ve Kayseri İli 2023 Sonuç Raporu ile ilgili şu değerlendirmelerde de de bulunan Karamustafa, yeni açılacak bölümlerle ilgili de Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) gerekli izinlerin çıktığını söyledi.

Kayseri Üniversitesi'ne izin çıktı? Bakın ne açılıyor?

KAYÜ'de hangi yeni bölümler açılıyor?

Karamustafa, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Değişen dünya düzeni içerisinde bilgi toplumunun ön plana çıkması ve güç kazanması ile beraber yüksek beşerî sermaye olarak adlandırılan nitelikli insan kaynağına olan talep de her geçen gün giderek artmaktadır. İhtiyaç duyulan insan kaynağının uygun beceriler edindirilerek bu talebi karşılaması, üniversiteler başta olmak üzere bütün eğitim kademelerinin birincil önceliği haline gelmiştir. Ülkemiz işgücü piyasasının mevcut istihdam yapısını, ihtiyaç duyulan açık işleri ve piyasanın beceri taleplerini, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönem istihdam beklentileri ışığında geleceğin mesleklerini belirlemek amacıyla Türkiye genelinde 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 86 bin 41 işyeri ziyaret edilmek ve 1.635.752 işyerine yönelik veriler derlenmek suretiyle ülkemizin en kapsamlı araştırmalarından biri daha İŞKUR tarafından gerçekleştirilmiş ve 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Raporu yayınlanmıştır. Kayseri Üniversitesi, Türkiye işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu sektörlerdeki meslek alanlarında başta nitelikli ara insan kaynağı olmak üzere nitelikli mezunlar vermek üzere hareket etmekte ve buna uygun yeni atılımlar ve girişimlerde bulunmaktadır. Son bir yıl içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başlayan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’na ait kaynak teknolojisi, polimer teknolojisi, endüstri ürünleri tasarımı programları en yüksek oranda açık iş pozisyonu olan imalat sektörüne aranan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayacak şekilde donanımlandırılarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine sektörlere göre ikinci en yüksek açık iş oranına sahip konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyet alanında aşçılık, turizm otelcilik alanlarında ara insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak programlarda da misyonumuza uygun eğitimler yürütülmekte ve bu bağlamda YÖK’ten kuruluş izinleri alınan Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İkram Hizmetleri Programı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne öğrenci alımına yönelik çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak bu alandaki nitelikli işgücü açığını karşılama yönünde önemli roller üstlenilmesi amaçlanmaktadır. Yine geleceğin meslekleri sıralamasında bulunan bilgi ve iletişim sektörlerinde aranan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizdeki mevcut bölümler ile planlanan bölümler bu ihtiyaca cevap verebilecektir. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünün açılmasına ilişkin YÖK’ten gerekli izinler alınmış olup, bölümümüze en kısa sürede öğrenci alınarak bu alandaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan Yükseköğretim Kurulu’nun önemle üzerinde durduğu yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında oluşturulması planlanan birimlerin hayata geçirilmesi ile de bu çalışmalara ivme kazandıracak ve mevcut çalışmaların niteliği daha da artırılacaktır. Diğer taraftan, Kayseri Üniversitemizin Kayseri OSB’de proje çalışmaları devam eden teknik kampüsü de ön lisans ve lisans düzeyindeki nitelikli insan kaynağının iş dünyamız ile bütünleşik olarak yetiştirilmesindeki uygulamaları ile ülkemizde öncü ve örnek olacaktır.

Kayseri Üniversitesi'ne izin çıktı? Bakın ne açılıyor?