Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Bursa ve Mersin'e talih kuşu kondu! 1 milyon TL geliyor, hem de geri ödemesiz

Kayseri'ye talih kuşu kondu. FOSTER Projesi ile aralarında Kayseri'nin de yer aldığı İzmir, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa Ankara, Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde yaşayanlar dikkat. 1 Milyon lira geri ödemesiz hibe fırsatı. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Bursa ve Mersin'e talih kuşu kondu! 1 milyon TL geliyor, hem de geri ödemesiz
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri'ye 1 Milyon TL hibe fırsatı. Foster Projesi ile 1 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz hibe desteği geliyor.  Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen FOSTER Projesi, sosyal ve ekonomik uyumu geliştirmeyi hedefliyor. Projer aynı zamanda istihdamı da arttırmayı hedefliyor.

Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Bursa ve Mersin'e talih kuşu kondu! 1 milyon TL geliyor, hem de geri ödemesiz

1 Milyon tutarında destek fırsatı

Türkiye’de özel sektörü güçlendirmeyi hedefleyerek, Türk vatandaşlarının istihdamını artırmayı, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancıların sosyal ve ekonomik uyumunu desteklemeyi amaçlayan proje Kayseri’nin de içinde yer aldığı 15 ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dayanıklılığını artırarak Türkiye’deki özel sektörün güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje ile KOBİ’ler için İstihdam taahhüdü karşılığında 1 Milyon TL tutarında Makine ve personel desteği sağlanacak.

Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Bursa ve Mersin'e talih kuşu kondu! 1 milyon TL geliyor, hem de geri ödemesiz

FOSTER  Projesi olarak kısaltılan bu proje ile  İzmir, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere destek sağlanacak.

İşte Projenin detayları

“Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır.

•    Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı

•    Pazar payının artırılması

•    Ürün geliştirme ve çeşitlendirme

•    Ürünün katma değerinin artırılması

•    Dijitalleşme

•    Enerji verimliliğinin artırılması

•    Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)

•    İşletmeler arası iş birliği

Başvuru kriterleri

•    İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.

•    İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.

•    İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.

•    12/2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.

•    İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.

•    İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.

•    İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.

•    Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen il ve ilçelerde uygun sektörlerde faaliyet göstermelidir.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Uygun Sektörler NACE REV (2)

C – İmalat
J-61-Telekomünikasyon
J-62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
J-63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
M-72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
M-74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve Yüksek Teknoloji Alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
Uygun Sektörler NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

C-21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
C-26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
C-30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
J-61 Telekomünikasyon
J-62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
J-63 Bilgi hizmet faaliyetleri
M-72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

KOSGEB Makine Desteği’de Var

Destek Süresi: 16 Ay

Desteklenecek Giderler: Personel Gideri, Diğer giderler: Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim

Destek Oranı: Personel Giderleri için %70

*Diğer giderler: Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim %50
* Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
Destek Üst Limiti:500.000 TL (En az 1 yeni istihdam olması şartıyla 2 istihdam için), 1.000.000 TL (En az 2 yeni istihdam olması şartıyla 4 istihdam için)
Başvurular KOSGEB KBS üzerinden yapılmaktadır.

Kayseri’de Bilgilendirme Toplantısı 16 Şubat 2024 

FOSTER Projesi kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarında KOBİ’lerle buluşuyor. 15 ilde yapılacak olan bilgilendirme toplantısının, ilki 5 Şubat 2024 tarihinde Kahramanmaraş’ta başlayacak bilgilendirme toplantıları, sırasıyla diğer proje illeri Konya, Ankara, Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Kocaeli, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, Kayseri, Bursa, İzmir, Mardin’de devam edecek.

Kayseri’de bilgilendirme toplantısı 16 Şubat 2024 tarihinde saat: 13.30’da OMMER HOTEL’de yapılacaktır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen FOSTER Projesi KOSGEB tarafından uygulanmaktadır.