Kayseri'de bulunan bu caminin hikayesini biliyor musunuz?

Kayseri'de bulunan bu caminin tarihini biliyor musunuz? Detayları Kayseri Olay haber merkezi olarak Kayseri haber bülteninde sizler için derledik…

Kayseri'de bulunan bu caminin hikayesini biliyor musunuz?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Deliklitaş Camii adeta tarihe tanıklık ediyor. 18. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Deliklitaş Camii sağlam ve ibadete açık. 

Alınan bilgilere göre, cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plandır. Kuzeyde üç bölümlü son cemaat yeri ve güneydeki doğu batı doğrultusunda atılmış üç kemer sırası ile dört sahna ayılmıştır. Üzeri kırma çatı ve kiremit kaplıdır.

Son cemaat yeri dairesel kesitli taş sütunlara atılmış yuvarlak kemerlerle biçimlendirilmiştir. Son cemaat yerinin üzeri güney kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle oluşturulmuş düz dam seklinde örtülmüştür.

Caminin kuzey duvarında giriş kapısının iki yanındaki pencerelerin yanlarında birer mihrabiye bulunmaktadır.

Mihrabiyeler beş köseli niş seklinde düzenlenmiş ve alınlığı altı köseli yıldızla kenarlarda selvi kabartmalarıyla süslenmiştir. Camiye kuzey duvarının ortasına açılmış basık kemerli kapıdan geçilerek girilmektedir.

Giriş kapsının üzerinde dikdörtgen formlu bir pencere yer almaktadır. İbadet mekânı kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plân arz etmektedir. İbadet mekân doğu-batı doğrultuda duvarlara atılmış sivri kemerlerle mihraba paralel dört şahın olarak düzenlenmiştir. Üst örtü, cami beden duvarlarına ve kemer duvarlarına ve güney-kuzey doğrultuda yerleştirilmiş ahşap kirişler üzerine düz toprak damdır. Toprak dam 1971 yılındaki onarımda betonarme olarak yenilenmiş ve kiremitli kırma çatıyla kapatılmıştır. İbadet mekânının kuzeyinde yakın zamanlarda yenilenmiş kadılar mahfili yapılmıştır.Kayseri'de bulunan bu caminin hikayesini biliyor musunuz?Cami harimi güney ve kuzey cepheye açılan ikişer, doğu ve batı cepheye açılan dörder pencere ile aydınlatılmıştır. Pencereler içe doğru genişleyen mazgal tipte düzenlenmiştir. Caminin minber ve mihrap mermer malzemeden yakın tarihlerde yapılmıştır. Caminin tek şerefeli, silindirik gövdeli minaresi ise 1971 yılında yapıya eklenmiştir.

Yapıda son cemaat yerindeki mihrabiyelerin alt köşeli yıldız ve selvili kabartmaları dışında süsleme görülmemektedir.
Duvarlarda düzgün kesme ve moloz tas, üst örtüde ahşap kullanılmıştır. Kayseri'de bulunan bu caminin hikayesini biliyor musunuz?