İhale ilanı verildi o mahalleye ilkokul yapılacak

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü karkas 4321 m2 ilkokul yaptırmak için ihale verdi. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

İhale ilanı verildi o mahalleye ilkokul yapılacak
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 24 derslikli ilkokul ikmal inşaatı yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 
Toplam inşaat alanı betonarme karkas 4321 m² olacak 375 gün içerisinde teslime edilecek. İhaleye son teklif verme tarihi 05.10.2023 saat 10:00’dır. 
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilan.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ