ERÜ akademik personel alacak! İşte şartları...

Erciyes Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile öğretim üyesi alım ilanı açtı. Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

ERÜ akademik personel alacak! İşte şartları...
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Erciyes Üniversitesi belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacağını açıkladı.  Öğretim Üyeliğine başvurusu bugün (15 Eylül) itibari ile başlarken 29 Eylül itibari ile son bulacak.

İlan çerçevesinde Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik, Tep, Veteriner ve Ziraat Fakültelerine toplan 12 profesör alınacak. Yine ilan kapsamında Eczacılık, Edebiyat, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp Fakültesi, Veteriner ve Ziraat Fakültelerine toplam 18 doktor öğretim üyesi alacak. 

A-GENEL ŞARTLAR
1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
c) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgarî 85 (seksen beş) puan almış olma şartı aranır.
d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
5- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.
6- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR
- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.

C-BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya
3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi varsa e-Devletten alınan Lisans mezun belgesi
4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi varsa e-Devletten alınan Lisansüstü mezun belgesi.
5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
6- ALES Belgesi
7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 
- Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR
-Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.