Bugün Resmi Gazete'de neler var? Kentsel dönüşüme kanunu yayımlandı

Devlet kararlarını ve yasaklarını yayımlamakla yetkilendirile Resmî Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı? Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

Bugün Resmi Gazete'de neler var? Kentsel dönüşüme kanunu yayımlandı

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. 

Peki  9 Kasım 2023 (bugün) Perşembe günü Resmî Gazete’de neler var? İşte detaylar...

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... Kanunun detaylarını indirmek için TIKLAYINIZ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02/11/2023 Tarihli ve 10719 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2020/48, K: 2023/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2018/27526 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri