Yatırımcıların dikkatine! Zirve'de satılık arsa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait Hacılar Mahallesi'nde taşınmaz satacağını duyurdu. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırlanan Kayseri haber bültenimizde...

Yatırımcıların dikkatine! Zirve'de satılık arsa
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Resmi Gazete’de bugünkü yayımlanani ilana göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait taşınmazın satacağını duyurdu. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı; mülkiyeti Belediyeye ait olup, Hacılar İlçesi Hacılar Mahallesi 3030 ada 8 parselde bulunan Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satacak.

1940 metrekarelik ticaret arsası için 30 Nisan 2024 Salı günü yapılacak olan ihale saat 14.30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. 

Yatırımcıların dikkatine! Zirve'de satılık arsa

İhale katılımcılarından istenecek belgeler

2886 sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca hazırlanan Teklif Mektubu

Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bunların yerine düzenlenen belgeler. 

Gerçek kişiler için ikametgah ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. 

Tüzel kişiler için bağlı oldukları oda kaydı ve noter tasdikli imza sirküleri. 

Vekaleten katılınması durumunda noter tasdikli vekaletname.

Şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediye makbuzu. 

2886 sayılı kanuna göre ihaleye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname. 

Ortak girişim varsa, Ortak Girişim Beyannamesi

Yatırımcıların dikkatine! Zirve'de satılık arsa

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ