Valilik uyardı! Kayseri'de bunu yapan 5 katı ceza ödeyecek

Kayseri Valiliği uyardı. Olumsuzlukların önüne geçmek için önlemler alındı. Bu kapsamda il sınırları içerisinde alınan karar gereği, belirlenen kurallara uymayanlara 5 katı ceza kesilecek. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Valilik uyardı! Kayseri'de bunu yapan 5 katı ceza ödeyecek
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Valiliği’nden dikkat çeken uyarı. Son günlerde artan ve bazı olumsuzlukları beraberinde getiren anız yakma konusunda dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre Kayseri il sınırları içerisinde belirlenen kurallara uymayanlara ceza yağacak. 

Valilik uyardı! Kayseri'de bunu yapan 5 katı ceza ödeyecek

Kayseri Valiliği duyurdu

Kayseri mülki hudutları içerisinde bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları belirten tebliğ hükümleri çerçevesinde Valilik makamınca hazırlanan ‘2024 Yılı Anız Yakılmasının Önlenmesi ile İlgili Valilik Tebliği’ yayımlandı. 

Valilik uyardı! Kayseri'de bunu yapan 5 katı ceza ödeyecek

İşte anız yakma konusunda uygulanacak cezalar

Söz konusu tebliğde anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası uygulanacak. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda da ceza 5 kat arttırılacak.

Valilik uyardı! Kayseri'de bunu yapan 5 katı ceza ödeyecek

Kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecek

İşte Valilik tarafından açıklan o tebliğde yer alan ifadeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/1 nolu Tebliğde yer alan ‘anız yakanlara her dekar için 386,79 TL (Üç yüz seksen altı Türk Lirası Yetmiş dokuz Kuruş) idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza bes kat artırılır.’ hükmü,
-6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri,
-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre işlem yapılacağı,
İlimiz sınırları içerisinde, ikinci ürün ekilişi yapılması halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun EK-I Maddesinin c bendinde ‘ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir’ açıklamasına rağmen kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.