Tomarza'da 19 adet taşınmaz ihaleye çıkıyor!

Kayseri'nin Tomarza Belediyesi 6 mahallede bulunan toplamda 19 adet taşınmazı ihaleyle satacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Tomarza'da 19 adet taşınmaz ihaleye çıkıyor!

Kayseri'nin Tomarza Belediyesi'ne ait toplamda 19 adet çeşitli vasıflardaki taşınmazlar, 2886 sayılı Kanun kapsamında açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Tomarza İlçesinde Tatar, Güzelce, Akdere, Çayinli, İmamkulu, Güzelsu Mahallerinde bulunan kargir ev - arsası, bahçe ve arsa vasfındaki çeşitli vasıflardaki taşınmazlar 26 Haziran günü Tomarza Belediyesi Encümeni huzurunda açık artırma usulü ile ihaleyle satılacak.

İhalede pey artırımı 5.000,00 TL veya katları şeklinde artırım yapılacaktır. İhaleye katılan iştirakçiler 500 TL karşılığında İhale Şartnamesini mesai saatleri içerisinde Tomarza Belediyesi Mali İşler Müdürlüğünde görülebilir.

İhale üzerinde kalan alıcı, toplam tutarı ihale onaylandıktan 15 gün içerisinde belediye banka hesabına yatıracak. İhale kararının kesinleşmesi sonrası ihale üzerinde kalmayan isteklilere yatırmış oldukları teminat tutarları 15 iş günü içerisinde iade edilecek. İhale üzerinde kalan ve süresi içerisinde ihale tutarını ödemeyen isteklinin yatırmış olduğu
teminat tutarları gelir kaydedilecek ve 2886 sayılı kanun kapsamında kamu ihalelerinden yasaklı kılınacak.

Tomarza'da 19 adet taşınmazlar ihaleye çıkıyor!Tomarza'da 19 adet taşınmazlar ihaleye çıkıyor!Aşağıda belirtilen durumlarda olanlar ihalelere katılamayacaktır;

  • Ağır hapis cezasına çarptırılmış olanlar
  • Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar.
  • Terör eylemlerinden mahkûm olanlar.
  • Siyasi ve İdeolojik amaçlarla suç işlemekten mahkûm olanlar.
  • Basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar.

Tomarza Belediyesi'nin ihale ilanı detayları için TIKLAYINIZ