Sermaye tavanını 3 milyar TL'ye yükseltmişlerdi, düzeltme yaptılar

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Kayserili şirket bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kayıtlı sermaye tavanında düzeltme yaptı. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Sermaye tavanını 3 milyar TL'ye yükseltmişlerdi, düzeltme yaptılar

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde  faaliyet gösteren Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 22.03.2024 tarihinde yönetim kurulu kararıyla 3.000.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilen kayıtlı sermaye tavanının bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2.000.000.000 TL olarak düzeltilmesi kararını aldı.

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Kayserili şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22.03.2024 tarihinde Yönetim kurulumuz tarafından alınan 2024/3 numaralı kararda,

Şirketimizin esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup, bu tavanın 3.000.000.000.-TL (Üç Milyar Türk Lirası)'na arttırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmişti.

22.04.2024 tarihli 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kararın aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilmiştir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı (Bir Milyar İki Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 1.200.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 (İki Milyar Türk Lirası) TL'ye çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli diğer başvuruların yapılmasına, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklama için TIKLAYINIZ