Sayıştay, Kayseri Büyükşehir Belediyesini uyardı: Meclis'e bilgi verin!

Sayıştay 2022 denetim raporunu açıkladı. Raporda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili '38 usule uygun olmayan bulgu' tespit edildi.

Sayıştay, Kayseri Büyükşehir Belediyesini uyardı: Meclis'e bilgi verin!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, Belediyenin denetim raporlarını Meclis’in bilgisine sunmadığı da ortaya çıktı. Bu konuda belediye uyarıldı. Raporda, “Belediye Şirket Denetimlerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporlarının Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulmaması Belediye işlemlerinde yapılan incelemelerde sermayesinin bir kısmı veya tamamı belediyeye ait olan şirketlere ilişkin gerçekleştirilen Sayıştay Denetimleri sonucunda, hazırlanan Denetim Raporlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulmadığı görülmüştür” denildi.
SAYIŞTAY YASAL GEREKLİLİĞİ HATIRLATTI!
Sayıştay denetçileri, yasal gerekliliği hatırlatarak, belediyeyi uyardı ve “Şirket raporları usulüne uygun olarak belediye meclisinin bilgisine sunulmalıdır” dedi.
Sayıştay, Kayseri Büyükşehir Belediyesini uyardı: Meclis'e bilgi verin! 
BELEDİYEYE AİT ŞİRKET RAPORLARININ MECLİS BİLGİSİNE SUNULMUYOR
“Denetimler sonucunda şirketler hakkında hazırlanan raporların Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine tam olarak sunulması gerekmektedir” denilen raporda şu ifadelere yer aldı: Belediye işlemlerinin incelenmesinde; Büyükşehir Belediyesi denetimlerine istinaden düzenlenen Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Başkanı tarafından meclis T.C. Sayıştay Başkanlığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 51 üyelerine gönderildiği ve meclis toplantısında rapor maddelerinin tümünün görüşülmesi yerine daha önce bilgilerine sunulan rapor hakkında itiraz olunan hükümler varsa bunların görüşülmesi hususunda talep olup olmadığının sorulduğu görülmekte, ancak aynı yıl denetimi gerçekleştirilen belediyeye ait şirket raporlarının meclis bilgisine sunulmadığı anlaşılmaktadır. İlgili Kanun hükmünde, raporların meclisin bilgisine sunulacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesine rağmen rapor maddelerinin ne şekilde görüşüleceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple rapor maddelerinin tek tek okutulup değerlendirilmemesi hususu göz ardı edilse dahi, şirket raporlarının da usulüne uygun olarak belediye meclisinin bilgisine sunulması gerekmektedir.