Resmî Gazete'de Kayseri detayı...

Devlet kararlarını ve yasaklarını yayımlamakla yetkilendirile Resmî Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı? Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

Resmî Gazete'de Kayseri detayı...
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. 
Peki 5 Aralık (bugün) Resmî Gazete’de neler var? İşte detaylar...

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI

1398 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 2 Ocak 2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve Son Olarak 21 Haziran 2022 Tarihli ve 1320 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Uzatılan İznin Süresinin 2 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Yirmi Dört Ay Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Ordu Hizmet Hayvanlarına Muharebe Şartlarında ve Veteriner Hekim Personel Yokluğunda, Veteriner Hekim Olmayan Personelin Yapmaya Yetkili Oldukları İlk Yardım Müdahaleleri Hakkında Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10731 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2018/128, K: 2023/159 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihli ve E: 2023/93, K: 2023/191 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2020/600 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2020/20482 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Diğer yandan Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Kayseri Üniversitesi 1 mühendis, 8 büro personeli, 3 koruma ve güvenlik görevlisi ve 6 destek personeli olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacak.