Resmi Gazete'de bugün neler var? Cumhurbaşkanlığı atama kararları...

Devlet kararlarını ve yasaklarını yayımlamakla yetkilendirile Resmî Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı? Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Cumhurbaşkanlığı atama kararları...

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. 

Peki  5 Kasım 2023 (bugün) Cumartesi günü Resmî Gazete’de neler var? İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488)
YÖNETMELİKLER
–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
GENELGE
–– Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/10/2023 Tarihli ve 10683 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ