Özdemir: Mazlumun sesini kimse duyamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, medya diplomasisinin önemine dikkat çekerek, 'Bunu başaramazsak ne yazık ki zalimin zulmünü gizleme imkânı doğacak, mazlumun sesini kimse duyamayacak' diye konuştu.

Özdemir: Mazlumun sesini kimse duyamayacak
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili TBMM’de görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi  üzerine MHP Grubu adına konuştu. Türkiye’nin artık kendi gündemine hapsolan bir ülke olmadığını ifade eden Özdemir, bu doğrultuda bir medya diplomasisinin oluşturulması gerektiğini belirterek, “Yalan, çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyona karşı doğru bilgiyi yayma konusunda önemli gördüğümüz bir başka husus ise medya diplomasisi anlamında Türkiye'nin gereken yüksek yetkinliğe erişebilmesidir. Zira, maksatlı davranan kimi medya kuruluşlarının ve mensuplarının tutum, söylem ve yayınları da bir enformasyon silahı olarak kullanılmaktadır. Böylesi bir tehdit karşısında sadece ülke içi tedbir geliştirerek yine ülkemiz medyası üzerinden karşı hamlelerde bulunmaya çalışmak tam manasıyla verilen mücadeleyi başarıya taşımayabilecektir, hatta yetersiz kaldığı da söylenmelidir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren tüm terör örgütlerinin de zaman zaman küresel medya üzerinden Türkiye’ye yönelik eylemlerde bulundukları hepimizin malumudur. Bu karanlık ve kirli eylemler karşısında sadece resmî düzeyde olmayan, ancak Türkiye’nin millî güvenlik hassasiyetleri ile hak ve menfaatlerine hizmet edecek tarzda faaliyet yürütecek sivil ve özel teşebbüsleri de içerisinde bulunan bir medya diplomasisine ihtiyaç duyduğumuz açıktır. 
Türkiye artık bölgesel düzeyde politikalar uygulayan ve yalnızca kendi gündemine hapsolan bir ülke değildir, olamayacaktır. Küresel hedefleri olan ve süper güç olma vizyonuyla gayret sarf eden bir ülke olarak Türkiye, tüm insanlığın ortak vicdanının sesi olarak, dış politika yaklaşımına uygun, güçlü bir medya diplomasisi ağını geliştirmek mecburiyetindedir. Bunu başaramazsak ne yazık ki zalimin zulmünü gizleme imkânı doğacak, mazlumun sesini kimse duyamayacak yahut haksızlığa uğrayan sanki haksızmış gibi gösterilmeye çalışılacaktır. Bugünlerde bilhassa Batı medyası üzerinden İsrailli hükûmet yetkililerinin telkinleriyle yapılan da tam olarak budur.” diye konuştu.