Odun alımı için ilanı verdiler! Teklifler EKAP üzerinde verilecek

Kayseri Melikgazi Belediyesi odun alımı için ihale ilan verdi. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Odun alımı için ilanı verdiler! Teklifler EKAP üzerinde verilecek

Kayseri Melikgazi Belediyesi 170.000 kilogram odun alacak. Odun alımı açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İlçe sınırları içerisindeki Melikgazi Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir noktaya teslim edilecek olan odunların ihalesi 11 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00’da yapılacak.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin ilan.gov.tr adresindeki alanı için TIKLAYINIZ