Millet bahçesindeki o işyerleri kiralanacak! İşte istenen ücret

Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4 dükkan kiraya verilecek. Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde

Millet bahçesindeki o işyerleri kiralanacak! İşte istenen ücret
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alıyor. 

Millet bahçesindeki o işyerleri kiralanacak! İşte istenen ücret

Açılışının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen büyük ilgi gören millet bahçesinde bulunan 4 adet yeme-içme (dükkan) mekanı “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 10 (on) yıllığına kiraya verilecek. Her bir mekan için İstenen muhammen bedel ise 6 milyon TL olarak açıklandı. 

Millet bahçesindeki o işyerleri kiralanacak! İşte istenen ücret

İhale 4 Haziran Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhale için evrakların en geç ihale saatinden önce Gelir Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. 

Millet bahçesindeki o işyerleri kiralanacak! İşte istenen ücret

İhale şartları ise şöyle: 

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 
d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
e-Şartname bedeli 5.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.