Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu! Bakın hangi oda ne dedi?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun deprem konusunda hazırladığı raporda meslek kuruluşlarının görüşlerine yer verildi. Raporda Kayseri'de faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının 'kentteki deprem tehlikesi' konusunda ortaya koydukları görüşler dikkat çekti. Peki bu konuda meslek kuruluşları ne söyledi? Kayseri'de neler eksik ve neler yapılmalı? Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu! Bakın hangi oda ne dedi?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyon’u deprem felaketlerinin ardından Kayseri’de yapılması gereken çalışmaların tespiti için rapor hazırladı. Komisyon deprem konusunda ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri ile de görüştü. 

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu!
TEHLİKE ALANLARI ORTAYA KOYULMALI
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09 Ekim 2023 tarih ve 516 sayılı kararı ile deprem konusu masaya yatırıldı. Buna göre, deprem felaketi nedeniyle, Kayseri imar planlarının deprem açısından bilinen ve bilinmeyen özelliklerinin ortaya çıkarılması, belirlenmiş ve belirlenecek fay hatlarının incelenerek deprem açısından tehlike alanlarının ortaya konulması ve deprem konusunda bilimsel çalışmalar yapılması için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve bilim insanlarından oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesi konusu komisyonun gündemine geldi. 

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu!

Komisyon Kocasinan eski Belediye Başkanı ve aynı zamanda Meclis Üyesi Başkanı Bekir Yıldız liderliğinde çalışmalara başlayan İmar ve Bayındırlık Komisyon’u, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 10 Nisan 2023  tarihinde kurulan Afet İşleri Daire Başkanlığı'ndan bilgi istedi. 
KOMİSYON İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARI İLE KAYSERİ’NİN DEPREMSELLİĞİNİ MASAYA YATIRDI
Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Kayseri’de de afetlere karşı dirençliliğini gözden geçirmek gerekliliği doğduğunu ifade eden Komisyon üyeleri, bu anlamda kurulan Afet İşleri daire başkanlığınca şehrin afetlere karşı mevcut durumunun değerlendirilmesi ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için çalışmalara başlanıldığını belirtti. 
Komisyon deprem konusunda ilgili meslek odaları ile de bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyon’u istişare yaptığı meslek odalarının görüşlerine de hazırladıkları raporda yer verdi. 

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu!

KAYSERİ’DE HANGİ ODA DEPREM KONUSUNDA NE SÖYLEDİ?
Peki, Kayseri’de faaliyet gösteren meslek odaları Kayseri ve deprem konusunda özetle hangi görüşlere yer verdi. 
Mimarlar Odası: Şantiye Şefliği görev ve sorumlulukları konusunda yeterli bilincin olmadığı bunun yapı kalitesinde zafiyet oluşturabileceği…
İnşaat Mühendisleri Odası: Yapı tasarım, mevcut yapı değerlendirilmesi konularında ortak bir dil geliştirilmesi gerekliliği…
Jeoloji Mühendisleri Odası: Parsel bazında yapılan zemin etütlerin genel anlamda yeterli olduğu ancak şehir bazında belirlenen karelajlar da mikro bölgeleme çalışmalarının parsel bazında yapılan sondaj derinliklerinden daha derin olarak yapılmasının gerekliliği…
Jeofizik Mühendisleri Odası: 100 m’lik sondajlarla daha büyük karelajlarda makro bölgeleme çalışmalarının yapılması ve jeofizik çalışmalarının da daha detaylı yapılmasının zorunluluk haline gelmesinin gerekliliği…
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği: Şehrimizin yapı kalitesi ile alakalı olarak yürürlüğe giren kanun, yönetmeliklerin ilgili belediyelerce uygulanması noktasında hassasiyeti sayesinde endişe edilecek bir durumda olmadığı…

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu!

İŞTE KAYSERİ’NİN DEPREMSELLİĞİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN 3 ÇALIŞMA
Meslek kuruluşları ile yapılan görüşmelerin ardından İmar ve Bayındırlık Komisyon’u, Kayseri’nin depremselliğini değerlendirmek üzere yapılması gereken çalışmaları üç şekilde kategorize ederek, şu görüşlere yer verdi: Hedeflerimiz arasında öncelikli olan şehrimizin depremselliğini değerlendirmek üzere yapılması gereken çalışmaları üç şekilde kategorize edebiliriz; Mikro bölgeleme ve makro bölgeleme çalışmaları yapmak Paleosismolojik çalışmalar yapmak,  Yapı envanterini çıkarmak.

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu!

İŞTE KAYSERİ'NİN DEPREMSELLİĞİ KONUSUNDA RAPOR HAZIRLAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ÜYELERİ

Meslek odalarından dikkat çeken Kayseri deprem raporu!