Kritik veriler açıklanıyor! Gözler haftanın ilk iki gününde

Gelecek hafta Türkiye ekonomisini etkileyen önemli veriler tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de yakından takip edilecek. İşsizlik oranı ve perakende satışları gibi göstergeler, ekonominin sağlığını ve tüketici güvenini yansıtacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kritik veriler açıklanıyor! Gözler haftanın ilk iki gününde

Geçtiğimiz hafta tüm yurtta doluğu gibi Kayseri'de de piyasaların gidişatını yakından takip eden vatandaşlar, iş adamları ve sektör temsilcileri 2024 yılının ilk enflasyon verisini yakından takip etti. 5 Şubat Pazartesi günü TÜİK tarafından 2024 yılı Ocak ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık ise %6,70 artış gösterdi. Bu değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Kritik veriler açıklanıyor! Gözler haftanın ilk iki gününde

Gelecek hafta ise ekonomik takvimde yer alan veriler arasında önem arz eden "İşsizlik Oranı" aylık verisi Pazartesi günü ve  "Türkiye Perakende Satışları" aylık verisi ise Salı günü açıklanacak.

Ekonominin genel durumu hakkında bilgi verecek

Belirli bir dönemde işgücüne dahil olan ve iş arayan ancak çalışma imkanı bulamayan kişilerin oranını ifade eden işsizlik oranı, bir ekonominin işgücü piyasasının sağlığını gösterir ve genellikle ekonominin genel durumu ve istihdam trendleri hakkında önemli bir gösterge olarak kullanılır.

Kritik veriler açıklanıyor! Gözler haftanın ilk iki gününde

Tüketicinin güvenini yansıtacak

Türkiye perakende satışlar aylık verisi ise belirli bir dönemde ülke genelindeki perakende işletmelerinin satışlarının toplamını ifade eder. Tüketicilerin harcama alışkanlıklarını, ekonomik aktiviteyi ve tüketici güvenini yansıtırken genellikle ekonomik aktivitedeki kısa vadeli değişiklikleri gösterir.
Artan perakende satışları, genellikle ekonominin canlı olduğunu ve tüketicilerin güveninin yüksek olduğunu gösterirken, düşen perakende satışları ekonomik durgunluğun veya tüketici güveninde düşüşün bir işareti olabilir.

İşte gelecek hafta ekonomik takvim

12 Şubat 2024 Pazartesi

  • İşsizlik Oranı (Aylık): Genellikle işgücü piyasasının sağlığını değerlendirmek için kullanılan işsizlik oranı, bir ülkede veya bölgede iş arayan ve iş bulamayan insanların oranını gösterir.

13 Şubat 2024 Salı

  • Cari Hesap (USD): Bir ülkenin dış ticaret dengesini yansıtan bir ekonomik göstergedir. Cari hesap, bir ülkenin dış ticaretteki gelir ve harcamaları arasındaki farkı ifade eder. Pozitif bir cari hesap, bir ülkenin dışarıya daha fazla mal ve hizmet sattığı ve döviz biriktirdiği anlamına gelirken, negatif bir cari hesap, bir ülkenin daha fazla mal ve hizmet ithal ettiği ve döviz rezervlerini kullandığı anlamına gelir.
  • Türkiye Perakende Satışları (Aylık): Tüketim harcamalarındaki eğilimleri anlamak ve ekonomik büyüme hakkında ipuçları sağlamak için kullanılan Türkiye Perakende Satışlar aylık verisi, Türkiye'deki perakende sektöründe yapılan satışların aylık değişimini gösterir. 
  • Türkiye Perakende Satışları (Yıllık): Perakende sektöründeki uzun vadeli trendleri anlamak için önemli olan Türkiye Perakende Satışlar yıllık verisi, Türkiye'deki perakende sektöründe yapılan satışların yıllık değişimini gösterir.

15 Şubat 2024 Perşembe

  • Bütçe Dengesi (Oca): Bir ülkenin belirli bir dönemde gelirleri ile harcamaları arasındaki farkı ifade eder. Pozitif bir bütçe dengesi, bir ülkenin gelirlerinin harcamalarını aştığı anlamına gelirken, negatif bir bütçe dengesi, harcamaların gelirleri aştığı anlamına gelir.
  • Thomson Reuters IPSOS Birincil Tüketici Görüş Anketi (Şub): Bu anket, tüketicilerin ekonomik durumlarına, gelecek beklentilerine ve harcama alışkanlıklarına ilişkin algılarını ölçmek için yapılan bir araştırmadır. Tüketici güven endeksi gibi göstergelerin oluşturulmasında kullanılır.
  • Brüt Döviz Rezervleri: Bir ülkenin elinde bulunan toplam döviz ve dövize çevrilebilir varlıkların toplam değerini ifade eder. Brüt döviz rezervleri, bir ülkenin dış ticaret işlemlerini yönetmek, döviz kuru istikrarını sağlamak ve ödemeler dengesindeki aksamaları düzeltmek için kullanılır.
  • Net Döviz Rezervleri: Bir ülkenin döviz rezervlerinin, dış borçları ve diğer yükümlülüklerinin çıkarılmasından sonra kalan miktarıdır. Bu, bir ülkenin dış borçları karşılama kapasitesini ölçmek için kullanılır.

16 Şubat 2024 Cuma

  • Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Şub): Tüketici Fiyat Endeksi, belirli bir dönemde tüketicilerin belirli bir mal ve hizmet sepetinin maliyetindeki değişimi ölçer. Yıl sonu TÜFE tahmini, yılın sonunda TÜFE'nin tahmin edilen değerini gösterir ve enflasyon trendlerini izlemek için önemlidir.