Kod-29 ile çok sayıda işçinin işine son veriliyor! İddia Meclis gündeminde…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın, 'Kod-29' kullanılarak çok sayıda işçinin işine son verildiği yönündeki iddiaları, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Kod-29 ile çok sayıda işçinin işine son veriliyor! İddia Meclis gündeminde…
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işverenin işten çıkarmak istediği işçiyi ilgili kanun maddesinde yer alan içerisinde yüz kızartıcı suçlar ve ahlak dışı davranışları da barındıran “ kod-29’u” kullanarak sözleşmesini feshettiği ve bu nedenle çok sayıda işçinin mağdur olduğu yönündeki iddiaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.  Gürer, önergesinde, “2019 ile 2020 yıllarında Kod-29 gerekçesiyle kaç kişi işten çıkarılmıştır? İşten çıkarılan işçilerin cinsiyete göre dağılımı nedir?” şeklinde sorular yöneltti.  CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu açıklamayı yaptı;

“Koronavirüs Pandemisinin (COVID-19) sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın; 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10’uncu madde ile hüküm altına alınmıştır.”  Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ilgili düzenlemenin 2020 yılının Nisan ayında çıktığını ve 3 ay süreyle geçerli olduğunu belirterek, bu sürecin dışındaki zamanlarda, nasıl bir yol izlendiğinin açıklaması gerektiğini söyledi.

BAŞKA İŞ BULAMIYORLAR 

Gürer, Kovid-19 salgının başladığı dönemlerde, işçi çıkarmanın yasaklandığı  süreç içinde kod-29 kullanılarak işten çıkarılan çok sayıda işçinin ahlak dışı ve yüz kızartıcı suç işlememiş olmasına rağmen bu kapsamda işten çıkarıldıkları için başka yerlerde de iş bulamadıkları ve bu yüzden mağdur olduklarının yönünde iddiaların mutlaka incelenip çözüme erdirilmesi gerektiğini de söyledi.