'Kira bedelleri üç yıl dondurulsun'

Vatan Partisi Kayseri Milletvekili adayı Gürkan Demir, artan kira fiyatlarına dikkat çekti. Demir, partisinin kanun önerisini Kayseri halkıyla paylaştı ve 'Kira bedelleri üç yıl dondurulsun' çağrısı yaptı.

'Kira bedelleri üç yıl dondurulsun'
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Vatan Partisi Kayseri Milletvekili adayı Gürkan Demir, artan kira fiyatlarına dair, partisinin kanun önerisini Kayseri halkıyla paylaştı. 
Cumhuriyet Meydanında Vatan Partisi'nin diğer milletvekili adaylarıyla birlikte açıklama yapan Demir, kira fiyatlarının, 3 yıl dondurulması ve bu süre zarfında yeni zam gelmemesi için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

Kira derdi halkımızı perişan etti. Füze gibi yükselen kira bedelleri, bütün malların fiyatlarını etkiliyor ve hayatı pahalılaştırıyor. Kira bedellerinin artışı, enflasyonun ateşini yükselten en önemli etken oldu. O nedenle kiraların yükselişi, bütün milletimizin ortak sorunudur. Kira yükü altında ezilen vatandaşımızı rahatlatacak çözümü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuyoruz. Kira bedellerinin üç yıl dondurulmasını talep ediyoruz. Bu amaçla yurt çapında bir kampanya başlatıyoruz. Halkımızı bu amaçla yürüttüğümüz çalışmaya katılmaya çağırıyoruz.  Kira Bedellerinin Üç Yıl Dondurulmasına ve 
Yeni Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Önerisi
1.    Çağdaş ve güvenli barınma hakkı, vatandaşımızın temel haklarındandır. Vatan Partisi Programına göre, herkese, sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği bir konut sağlamak devletin görevidir. Konut sorunu serbest piyasanın insafından kurtarılacak ve kamu eliyle hayata geçirilecektir. Vatan Partisi bütün ailelerin çağdaş ve güvenli konut ihtiyacını beş yıl içinde çözüme kavuşturacaktır. Bu hedefe ulaşmak için konut yapımı planlanacak, kooperatifleşme desteklenecektir. 
2.    Mevcut kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedelleri üç yıl için dondurulmuştur. 
3.    Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yeni kira sözleşmeleri için tavan bedel uygulanır. 
4.    İlçe Belediyelerinde kiracıların, kiralayanların, halk örgütlerinin ve belediye temsilcilerinin oluşturduğu Kira İzleme Kurulları kurulur. Kira tavan bedelleri, bu Kurullar tarafından belirlenir. Kira sözleşmeleri tavan bedelini aşacak şekilde düzenlenemez. Konut ve işyerlerinin metrekare birim kira tavan bedelleri şu ölçütlere göre sınıflandırılır:
- Arsa rayiç bedeli 
- Bina yaşı 
- Teknik özellikler
- Şerefiye.
5. Kira İzleme Kurullarının belirlediği kira bedelleri, halkın yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve ülke çapında uyum sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kira İzleme Merkez Kurulu tarafından denetlenir.
6. Kira bedellerine uygulanacak artış oranları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kira İzleme Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.
7. Kira bedellerinin dondurulduğu üç yılın sonunda, kira bedelleri ancak Kurullarca belirlenen tavan bedelin altında kalan konut ve işyerlerinde artırılabilir.
8. Konut ve işyeri kira sözleşmesi, taraflarca sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, e-devlet yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilir. Kira ödemeleri banka ya da PTT aracılığıyla yapılır. Resmî ve resmî olmayan farklı kira sözleşmelerinin saptanması durumunda, sözleşmeye taraf olanlara para cezası uygulanır.
9. Tapu harçları ve vergiler, sahip olunan ikinci konuttan başlayarak artan oranda yükseltilir.
10. Bu kanun, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

İnsanlarımızın büyük bir kesimini insanca yaşayacağı konuttan yoksun bırakan bu sistem bitmiştir.
Türkiye, büyük kararların, köklü çözümlerin eşiğindedir.
Vatan Partisi, halkın sorunlarını devrimci kararlılıkla çözen program ve kadroya sahip olan biricik partidir.
Vatan Partisi, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimine bütün illerde katılıyor.
İnsanca yaşayacağımız konut ihtiyacı ve kira bedellerinin dondurulması için, Oylar Vatan Partisi’ne!
'Kira bedelleri üç yıl dondurulsun'