Kayserililerin akın ettiği, Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?

Seyyid Kāsım Tirmizî'nin torunu, Seyyid Hasan Tirmizî'nin oğlu olan soyu Hz. Hüseyin'e dayanan Kayseri'de gözlerini hayata yuman o büyük evliyanın hayatını sizler için derledik. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayserililerin akın ettiği, Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Tirmizi’de dünyaya gelen Seyyid Kāsım Tirmizî’nin torunu, Seyyid Hasan Tirmizî’nin oğlu olan Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin Kayseri’ye yolu nasıl düştü. Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?Soyu Hz. Hüseyin’e dayandığından “Seyyid” ve “Hüseynî” nisbelerini de alan Seyyid Burhâneddîn Hz. kalplerdeki sırları bilmesi sebebiyle de birçok lakap verildiği bilinmektedir.Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?'Eyvah! Üstadım gitti. Âlimlerin sultanı olan efendim vefat etti'

“https://www.seyyidburhaneddin.org” sitesinden derlenen bilgiye göre Seyyid Burhâneddîn Hz.’nden şu şekilde bahsedilmektedir:  “Seyyid Burhâneddîn, Sultân-ül-ulemâ Behâeddîn hazretlerinin yanında ilim öğrenmekte iken, izinli olarak memleketinde bulunuyordu. İzinde olduğu günlerden birinde, Tebriz’de âlimler ile oturmuşlar sohbet ediyorlardı. Seyyid Burhâneddîn, birden; “Eyvah! Üstadım gitti. Âlimlerin sultanı olan efendim vefat etti. Bizi terk ederek beka âlemine göç eyledi” diyerek ağlamaya başladı. Hâlbuki, hocasının bulunduğu yer ile kendisinin bulunduğu yer arasında binlerce kilometrelik mesafe vardı. Hocasının vefat ettiğini kalp gözüyle anlamıştı.  Hocasının vefatından sonra, gayet mahzun ve dertli olarak günlerini geçirmekte iken, bir gece rüyasında hocasını gördü. Hocası ona, Konya’ya gidip, oğlu Mevlânâ’nın terbiye ve yetişmesi ile meşgul olmasını söyledi.”Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?Kayseri'de Sâhib İsfahânî’nin evinde kaldı

Konya’ya gitmeden kısa bir süre önce Kayseri’ye geldi ve bir müddet şehrin yöneticisi Sâhib İsfahânî’nin evinde kaldığı bilinmektedir. https://www.seyyidburhaneddin.org” sitesinden derlenen bilgiye göre, “Hazreti Mevlânâ da, babasının vefatından dolayı fevkalâde hüzünlü ve kederli olduğundan, hem biraz teselli bulmak ve hem de ilim tahsilini devam ettirebilmek niyetiyle Karaman’a kayınpederinin yanına gitmişti. Mevlânâ’nın, ilim ve irfanda ve evliyâlık yolunda yükselmesi, yetişmesi için, Karaman’a mektup yazarak Konya’ya gelmesini istedi. Mevlânâ mektubu alınca, merhum babasının bu çok kıymetli talebesinin kendisiyle meşgul olmak, kendisini yetiştirmek üzere Konya’da bulunmasına pek fazla sevinip derhâl yola çıktı. Konya’ya geldi. Büyük bir aşk ve şevk ile bu yüksek zatın derslerine devam etti. Seyyid Burhâneddîn Hz., hem mübarek hocasının yadigârı ve hem de ilim öğrenmekteki gayret ve istidadı pek çok olan bu kıymetli talebesinin manevi terbiyesi, yetişmesi için çok gayret gösterdi. Hazreti Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi tahsilini tamamlayıp, zâhirî ve bâtınî ilimlerde kemâle geldikten ve maddî ma’nevî olgunluklara, tasavvufta çok yüksek derecelere kavuştuktan sonra, Burhâneddîn Muhakkık hazretleri Kayseri’ye gidip yerleşti ve vefâtına kadar orada kaldı.”Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?Hakırdaklı Camii’nde imamlık yaptı

islamansiklopedisi.org.tr adresinden derlediğimiz bilgiye göre, “Seyyid Burhâneddîn Hz.’in, Kayseri’de Sultan Alâeddin Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan Huand Hatun Camii bitişiğinde halen müze olarak kullanılan medresede ders okuttuğunu, Mükremin mahallesindeki günümüze sadece tonozları intikal eden Hakırdaklı Camii’nde imamlık yaptığını, istiğrak halinden dolayı namazda uzun müddet durması sebebiyle cemaatten affını isteyerek görevi terkedip cami yanındaki halvethânede inzivaya çekildiğini kaydeder (a.g.e., I, 61-62). Kayseri Mevlevîhânesi bu halvethânenin arsası üzerine inşa edilmiştir (Küçük, s. 280)."
Seyyid Burhâneddîn Hz. 9 yıl kadar Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye Konya’da şeyhlik yaptığı ve 1241 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Eflâkî, Sâhib İsfahânî, Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin kabrine türbe yapmak istemesi üzerine rüyasında Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin türbe istemediğini gördüğü için bu fikrinden vazgeçtiği bilinmektedir.
Seyyid Burhâneddîn Hz.’nin şimdiki türbesi Ankara Valisi Abidin Paşa’nın yardımıyla Kayseri mutasarrıfı Mehmed Nâzım Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Türbenin içerisinde Hz. Peygamber’in torunlarından 1414 yılında Kayseri’de ölen Seyyid Zeynelabidin’in mezarı da bulunmaktadır.   Tirmizi'de doğan o büyük evliyanın yolu Kayseri ile nasıl kesişti?