Kayserili ünlü iş adamının şirketinden pay geri alım kararı

2023 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Kayserili iş adamının gayrimenkul şirketi pay geri alım programını açıkladı. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayserili ünlü iş adamının şirketinden pay geri alım kararı

Kayserili iş adamı Süleyman Çetinsaya'nın Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "AVPGY" koduyla işlem gören şirketi Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamu Aydınlatma Paltformu (KAP) üzerinden 'Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim' de bulundu.

Kayserili ünlü iş adamının şirketinden pay geri alım kararı

2023 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Kayserili iş adamının gayrimenkul şirketi Avrupakent Gayrimenkul'ün bugün yapılan yönetim kurulundan pay geri alım kararı çıktı. Şirket KAP üzerinden yaptığı açıklamada pay geri alım programının detaylarını yatırımcılarıyla paylaştı. Şirketin işte o açıklaması;

"Şirketimizin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

  1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,
  2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
  3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,50'sine karşılık gelen 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,
  4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,
  5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
  6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklama için TIKLAYINIZ

Kayserili ünlü iş adamının şirketinden pay geri alım kararı