Kayseri Şeker halka arzdan gelen fonu bakın nasıl kullanmış?

Kayseri'nin köklü şirketi halka arz sonrası yayımladığı rapor ile halka arzdan elde edilen gelirin nasıl kullanıldığının detaylarını yatırımcılarıyla paylaştı. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Kayseri Şeker halka arzdan gelen fonu bakın nasıl kullanmış?

Mayıs ayından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerine ilişkin raporunu KAP üzerinden yayımladı.

Sermaye artırımı sonucu halka arzda elde edilen gelir (Brüt) 1.724.620.000 (TL) olurken maliyet ise 34.300.034,14 (TL) olmuş ve Kayseri Şeker Fabrikası halk arz sonrası 1.690.319.965,86 (TL) net gelir elde etmişti.

Kayseri Şeker Fabrikası Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarihinde onaylanan izahnamede ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri açıkladı.

Kayseri Şeker Fabrikası halk arz sonrası elde ettiği gelirin AR-GE Faaliyetleri, İşletme Sermayesi, Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali Yatırımı, Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımlarında ne kadar fon kullandığını ve ne kadar fon kaldığını ve kalan miktarı nasıl değerlendirdiğini KAP üzerinden yayımladığı raporla yatırımcılarıyla paylaştı.

Fon kullanım yerleri dağılımını ise şirket şu şekilde açıkladı: Ar-Ge Faaliyetleri % 10-15, İşletme Sermayesi % 55-60, Güneş Enerji Santrali Yatırımı % 15-20 Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları % 20-25’lik fon payı ayırdı.

Kayseri Şeker Fabrikası halka arzdan elde edilen fonun kullanılmayan kısmının nasıl değerlendirildiğini ise şu şekilde açıkladı; “Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası bazlı vadeli mevduat ve Türk Lirası yatırım fonlarında nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun hangi yöntemler ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir."

Ar-Ge Faaliyetleri için 169.031.996,59 TL ayıran şirket 5.083.283,00 TL’yi kullanırken 163.948.713,59  TL kısmını daha kullanmadı. Arzdan gelen 929.675.981,22 TL olarak en büyük fonu işletme sermayesi için ayıran şirket 928.800.057,32 TL kısmını kullanırken kalan ise 875.923,90 TL oldu. Güneş Enerji Santrali Yatırımı 253.547.994,88 TL fon ayıran şirket bu miktarın sadece 192.125,00 TL’sini kullandı ve geriye 253.355.869,88 TL kaldı. Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları 338.063.993,17 TL ayıran şirket 64.006.996,96 TL’sini kullanırken 274.056.996,21 TL ise kalan fon miktarı oldu.