Kayseri'nin en güzel yerinde muhteşem turistik tesis satılık!

Kayseri'nin o ilçesinde 2.411,90 m² lik otel satışa çıkıyor. Detaylar Kayseri Olay'ın Kayseri haberinde.

Kayseri'nin en güzel yerinde muhteşem turistik tesis satılık!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Hacılar İlçesi'nde turistik tesis alanı (otel binası) satacağını duyurdu.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hacılar Yukarı Mahallesi'nde bulunan otel binası, kapalı teklif usulüyle satılacak.

Kayseri'de muhteşem turistik tesis satılık!

İhale Ne Zaman Nerde Yapılacak?

İhale 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

İşte Otel İçin İstenen Para

Otel 2.411,90 m2 yüzölçümüne sahip ve muhammen bedeli 28.350.000,00 TL olarak belirlendi. 850.500,00-TL geçici teminat yatırması gerekiyor.

Kayseri'de muhteşem turistik tesis satılık!

İhaleyle İçin İstenen Belgeler

İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

ç- Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

d- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

e- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

f- Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

h- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

İhale İçin Detaylı Bilgi İçin TIKLAYINIZ.