Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!

Kayseri'de faaliyet gösteren şirketin mali durumundaki kötüleşmeye dikkat çekildi. Uzmanlar ortaya çıkan mali tablonun sürdürülebilir olmadığını belirterek, 'teknik iflas' konusuna dikkat çekti ve ilgilileri acil önlem alınması konusunda uyardı. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekominikasyon San. Tic. A.Ş. yani kısa ve kamuoyunda bilinen adıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. mali yapısıyla alarm veriyor. Şirketteki mali duruma dikkat çeken Sayıştay, şirketin mali durumundaki kötüleşmenin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Sayıştay, ayrıca yönetim kurulu tarafından şirketin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmadığına da dikkat çekti. 

Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!

Teknik iflas konusuna dikkat çekildi!

Şirketin mali tablolarının incelenmesi  sonucunda 2022 yılı açılış bilançosunda şirket sermayesinin önceki yılda gerçekleşen zararlar nedeniyle tamamının karşılıksız kaldığına vurgu yapan Sayıştay,  2022 yılı içinde yapılan sermaye azaltımı ve artırımı sonucunda 310.000.000,00 TL tutarında özkaynakların artırıldığı, fakat 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net zararı ile de yeniden şirket sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığının tespit edildiğini belirtti. Sayıştay denetçileri, teknik iflasa yol açan nedenler ile yapılması gereken işlemler konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ‘3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü’ başlıklı 376'ncı maddesini de hatırlattı. 

Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!

Şirketin dönem net zararı 445.090.595,97 TL 

Şirketin 2021 yıl sonu (2022 yılı açılış bilançosu) itibarıyla sermayesinin tamamı karşılıksız kaldığının belirtildiği Sayıştay raporunda, “Özkaynakların olumsuz durumunu düzeltmek amacıyla 2022 yılı içinde ana hissedar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 310.000.000,00 TL sermaye artırımı yapılmıştır. Yapılan bu sermaye artırımı ile özkaynaklarda artış sağlanmasına rağmen Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden elde ettiği dönem net zararı sonucu sermayenin tamamı tekrar karşılıksız kalmıştır. Şirket 2021 yılı faaliyetleri sonucunda 180.193.626,32 TL faaliyet zararı, 185.526.947,62 TL dönem net zararı oluşmuştur. 2022 yılında ise faaliyet zararı 455.007.691,80 TL, dönem net zararı 445.090.595,97 TL olarak gerçekleşmiştir” ifadeleri de yer aldı. 

Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!

Şirket esas faaliyetlerinden zarar ediyor! 

 “Taşıma maliyetlerinde oluşan artış düzeyinde bilet ücretlerinin artırılamaması sonucu gelir, gider dengesinin olumsuz gerçekleştiğini kaydeden Sayıştay denetçileri, “Şirketin lastik tekerlekli ve raylı ulaşım hizmeti alanında faaliyet göstermesi, toplu taşımada yolcu başına biniş maliyetinin yüksek olması sonucu, yolcu başına elde ettiği biniş gelirinin taşıma hizmeti maliyetlerini karşılayamaması, taşıma maliyetlerinde oluşan artış düzeyinde bilet ücretlerinin artırılamaması sonucu gelir/gider dengesinin olumsuz gerçekleşmesi gibi nedenlerden dolayı Şirket esas faaliyetlerinden zarar etmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından, yıllar itibarıyla gerçekleşen zararlar dikkate alınarak, Şirket faaliyetlerinin kârlı duruma getirilmesine ya da oluşan zarar miktarının azaltılmasına yönelik olarak gerekli önlemler alınmalıdır. Sürekli olarak zarar sonrası sermaye destekleri ile Şirketin sürekliliğinin sağlanması kamu kaynaklarının verimli kullanılması bakımından uygun olmadığı düşünülmektedir” görüşünü savundu. 

Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!

Bazı müdürlükleri kapatın ya da birleştirin, alımı yapılan danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirin

Şirketin mali durumundaki kötüleşme konusunda yapılması gerekenleri de sıralayan Sayıştay, denetim raporunda şu uyarılarda bulundu: 6102 sayılı Kanun gereği Şirketin sürekliliğinin sağlanması için Yönetim Kurulu tarafından Şirketin mali durumundaki kötüleşmeyi ortadan kaldırmak veya en azından etkilerini hafifletmek amacıyla; bazı müdürlüklerin, üretim birimlerinin kapatılması ya da birleştirilmesi, iştiraklerinde bulunan hisselerin satılması, pazarlama sisteminin değiştirilmesi, alımı yapılan danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi, satışların maliyeti ile genel yönetim giderlerinin analiz edilerek toplam maliyetlerin minimize edilmesi, hizmet verimliliğinin artırılması ve alınacak diğer maliyet düşürücü önlemler ile Şirket giderlerinin azaltılarak mali yapıyı iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Kayseri'deki o şirketle ilgili 'iflas' uyarısı!