Kayseri'deki Hunat Katlı Otoparkın 'işgal edildiği' ortaya çıktı! Peki, otoparkı kim, neden 'işgal' etti?

Kayseri'de Hunat Mahallesi'nde bulunan Hunat Otoparkıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mülkiyeti, belediyeye ait otoparkın bedelsiz olarak kullandırıldığı ve otoparkın 'işgal' altında olduğu ifade edildi. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri'deki Hunat Katlı Otoparkın 'işgal edildiği' ortaya çıktı! Peki, otoparkı kim, neden 'işgal' etti?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde bulunan katlı otoparkla ilgili dikkat çeken detay.  Melikgazi Belediyesi’nin mülkiyetinde olan katlı otopark niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi tarafından işgal edildiği belirtildi. Konu Sayıştay denetiminde ortaya çıktı. Denetim raporunda otoparkın işgal altında olduğu ve işgale ilişkin ecrimisil tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmadığı belirtildi. Sayıştay denetçileri raporlarında 5393 sayılı Kanun'un 15’inci maddesini hatırlatarak, “Belediye malına karşı suç işleyenlerin, devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı” hatırlatması yaptı. 

Kayseri'deki Hunat Katlı Otoparkın 'işgal edildiği' ortaya çıktı! Peki, otoparkı kim, neden 'işgal' etti?

Trampa yoluyla devredilmiş!

Diğer yandan Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemede mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait iken trampa yoluyla Melikgazi Belediyesine devredilen Hunat Katlı Otopark alanının Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi tarafından otopark olarak işletildiği, mülkiyetin devri ile Büyükşehir Belediyesi şirketinin işgalci statüsüne geçtiği belirtildi. 

Kayseri'deki Hunat Katlı Otoparkın 'işgal edildiği' ortaya çıktı! Peki, otoparkı kim, neden 'işgal' etti?

Belediye herhangi bir işlem yapmamış!

Melikgazi Belediyesi tarafından da, söz konusu taşınmazın tahliye edilmesine ve geriye dönük ecrimisil alınmasına ilişkin herhangi işlemin yapılmadığı ortaya çıktı. 

İşgalin başladığı tarihten bugüne kullanım bedeli alınmalı

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporunda, Melikgazi Belediyesi uyarılarak, “Belediyenin, belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenecek ecrimisil  bedellerini işgalin başladığı tarihten itibaren fuzuli şagillerden alması ve sonrasında taşınmazların tahliye ettirilmesi gerekmektedir”  denildi.  Diğer yandan Hunat Katlı Otopark’ında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Ulaşım A.Ş. yönetim birimi yer alıyor. 

Kayseri'deki Hunat Katlı Otoparkın 'işgal edildiği' ortaya çıktı! Peki, otoparkı kim, neden 'işgal' etti?

İşte raporda yer alan o bölüm:
Belediyenin mülkiyetinde olan katlı otopark niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi tarafından işgal edilmiş olduğu ve işgale ilişkin ecrimisil tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmamış olduğu görülmüştür. Kamu idarelerinin taşınmazlarının satışının, kiralanmasının, gayri ayni hak tesisinin  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olacağı, Kanun’un 1’inci maddesinde düzenlenmiştir.  Yine Kanun’un 75’incmaddesinde, taşınmazların gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9’uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil isteneceği, ecrimisil talep edilebilmesi için idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmeyeceği ve T.C. Sayıştay Başkanlığı Kayseri Melikgazi Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 30 fuzuli şagilin kusuru aranmayacağı, işgal edilen taşınmazın idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edileceği hüküm altına alınmıştır. 5393 sayılı Kanun'un 15’inci maddesiyle de benzer bir düzenleme getirilerek belediye malına karşı suç işleyenlerin, devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı ve 75’inci madde hükümlerinin belediye taşınmazları için de uygulanacağı belirtilmiştir. Yapılan incelemede, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait iken trampa yoluyla  Melikgazi Belediyesine devredilen Hunat Katlı Otopark alanının Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi tarafından otopark olarak işletildiği, mülkiyetin devri ile Büyükşehir Belediyesi şirketinin işgalci statüsüne geçtiği, Belediye tarafından taşınmazın tahliye edilmesine ve geriye dönük ecrimisil alınmasına ilişkin herhangi işlemin yapılmadığı görülmüştür. Belediyenin, yukarıdaki mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenecek ecrimisil bedellerini işgalin başladığı tarihten itibaren fuzuli şagillerden alması ve sonrasında taşınmazların tahliye ettirilmesi gerekmektedir.