Kayseri'deki 10 FETÖ sanığı hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay, FETÖ davasıyla ilgili Kayseri'de kamuoyunun yakından tanıdığı İsimlerinin de yer aldığı kararını açıkladı.

Kayseri'deki 10 FETÖ sanığı hakkında dikkat çeken karar
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Yargıtay, Kayseri’de FETÖ’ye üye olma ve yardım etme suçlamasıyla yargılanan 10 isim hakkında kararını verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi “Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla yargılanan Ahmet B. , Ahmet Osman B. , Doğan Ü. , İbrahim Hakkı G. , Mehmet B. , Nuri K. , Osman B. , Sami G. Süleyman Ü. ve Uğur P.' nıntemyiz başvurularını değerlendi.

 

Sanıklar, Ahmet B., Doğan Ü. İbrahim Hakkı G. , Süleyman Ü. ve Uğur P.' nın avukatlarının duruşmalı inceleme istemlerinin CMK'nın 299. maddesi gereğince reddedildi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi sanıklar; Ahmet Osman B., Mehmet B., Osman B., Sami G., Süleyman Ü. hakkındaki temyiz talebini esastan reddetti ve onadı. 

Mahkeme, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği kanaatine vararak, “Aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni
bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanıklar müdafiileri ile
Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcısının temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü nedenler
yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davalarının esastan reddiyle hükümlerin onanmasına” karar verdi.

“ÖRGÜT ÜYELİĞİNİ BELİRLEMEDE AYIRT EDİCİ FARK, ÖRGÜT ÜYESİNİN ÖRGÜT HİYERARŞİSİ DAHİLİNDE VERİLEN HER TÜRLÜ EMİR VE TALİMATI SORGULAMAKSIZIN TAMAMEN TESLİMİYET DUYGUSUYLA YERİNE GETİRMEYE HAZIR OLMASI VE ÖYLECE İFA ETMESİDİR”

Yargıtay diğer sanıklar; Sanıklar Ahmet B., İbrahim Hakkı G., Doğan Ü., Uğur P. ve Nuri K. hakkındaki temyiz talepleri ile ilgili olarak da ayrıca kararında “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardımda bulunma”  konusuna açıklık getirdi.  

“Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini
örgüt iradesine terk eden kişidir” diyen mahkeme heyeti kararında, “Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de,
örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt
üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir” denildi.

“SEMPATİ DUYMAK, ÖRGÜTÜN YAYINLARI OKUMAK, BULUNDURMAK,  ÖRGÜT LİDERİNE SAYGI DUYMA GİBİ EYLEMLER ÖRGÜT ÜYELİĞİ İÇİN YETERLİ DEĞİL”
Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin
bulunmasının arandığını dile getiren Mahkeme heyeti, örgüte sadece sempati duymanın ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemenin, buna ilişkin yayınları okumanın, bulundurmanın, örgüt liderine saygı duyma gibi eylemler örgüt
üyeliği için yeterli olmadığına hükmetti. Örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet eden kişinin örgüt üyesi olarak kabul edildiğini ve cezalandırıldığına dikkat çeken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar; Ahmet B. ve İbrahim Hakkı G. ’nun banka hesaplarında incelemelerin yapıldığını da belirtti. Yargıtay yerel mahkemenin verdiği bazı kararları onarken, bazılarını ise eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Ahmet Osman B. , Mehmet B., Osman B. , Sami G. ve Süleyman Ü.'ya verilen cezaları onarken, diğer sanıklar İbrahim Hakkı G., Ahmet B.' ye  verilen cezaları, “eksik araştırma” gerekçesiyle bozdu.
Bir diğer sanık Doğan Ü. hakkında da yerel mahkemenin verdiği kararı “suç vasfı değişikliği üyelikten yardım etme” yönünden bozan Yargıtay, Nuri K.' 'ye de fazla ceza verildiğini hükmederek,  bu durumu düzelterek, tutukluluk kararını onadı. 
Mahkeme ayrıca  diğer sanık Uğur P. ile ilgili de “eylem değerlendirmesinde yanılgı” olduğunu belirterek, yeniden yargılama kararı verdi ve yerel mahkemenin kararını bozdu.