Kayseri'de yüzyıllara meydan okuyan çeşme

Kayseri tarihinin tanıklarından biri olan, 1508 yılından günümüze ulaşmış Pir Ahmet Gavremoğlu Çeşmesi... Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırlanan Kayseri haber bültenimizde...

Kayseri'de yüzyıllara meydan okuyan çeşme
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri tarihinin tanıklarından biri olan, yüzyıllara meydan okuyan Pir Ahmet Gavremoğlu Çeşmesi 1508 yılında yapılmıştır. Sultan Bayezıt zamanında temizlik amaçlı yapılmıştır.1985 yılında da Yılmaz Gavremoğlu tarafından onarılmıştır.

Pir Ahmet Gavremoğlu Çeşmesi; Hunad Hatun Külliyesi’nin arkasında, Yanıkoğlu Mahallesi’nde bulunmaktadır.  Çeşme nişi içerisinde bulunan kitabeye göre eser Hacı Aziz oğlu Pir Ahmed tarafından 1508 (H. 914 ) yılında inşa ettirilmiştir.

Tek kemerli kesme taştan oluşan çeşmenin yüksekliği 3.15 m., genişliği, 3.98 m., derinliği 1.01 m.'dir. Çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlarda yekpare taştan yapılmış ayaklar üstündeki profilli başlıklara oturmaktadır. Başlıklar üzerinden başlayan profilli kenar silmeleri çeşmeyi üstten de sınırlamaktadır. Bunun üzerinde de cepheden öne doğru taşıntı yapan profilli saçak kısmı bulunmaktadır. Çeşmenin tek delikli ayna taşının hemen altında küçük bir niş bulunmaktadır. Bu küçük nişin 0.30 m. yukarısında iki satırlık mermer kitabesi bulunmaktadır. Çeşmede süs unsuru bulunmamaktadır. Çeşmenin kitabesinde mermer, diğer kısımlarında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Kayseri'de yüzyıllara meydan okuyan çeşme

Nişin içerisinde Arapça olarak yazılan kitabesinin anlamı şöyledir: “Temizlik için yapılan bu mübarek çeşme, Mehmed Han’ın oğlu Sultan Bayezıd Han’ın saltanatı zamanında yapıldı. Allah onun mülkünü daim eylesin. Sahibi Hacı Aziz’in oğlu Pir Ahmed olan çeşmenin tarihi dokuzyüzondört senesinin Rebiülahir ayıdır.” 1985 yılında Yılmaz Gavremoğlu tarafından onarılmıştır.
Sülüs yazılı iki satırlık mermer kitabede;
“Amere bi resm hazihi’l- ayni’l mübareke
fi eyyam devletü’s Sultani’l a’zam Sultan Bayezid Han bin Muhammed Han hallede’l-lahü mülkehu sahibehu Hacı pir Ahmed bin Aziz ettarih fi şehr-i Rebi’ul-ahir sene erbe’a aşara ve tis’a maye yazılıdır.

Kayseri'de yüzyıllara meydan okuyan çeşme

Çeşmenin 1885 yılında yapılan onarımından sonra bu onarımı belirten ikinci bir kitabesinde; 
“Gavremoğlu çeşmesi Pir Ahmed’in eseri 
Bin beşyüz sekiz yılında akıttı bu kevseri. 
Harabe olmuş iken Gavremoğlu Yılmaz Bey 
1985’te imar etti gevheri 1985″ yazılıdır.