Kayseri'de SGK o mahallede daire satacak! İşte istenen fiyat

Kayseri'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) daire satacak. Satış ihale yoluyla yapılacak. SGK'dan yapılan açıklamada taşınmazın bulunduğu mahalle ve diğer özellikler tek tek sıralandı. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri'de SGK o mahallede daire satacak! İşte istenen fiyat
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri'de Sosyal Güvcenlik Kurumu (SGK) daire satacak. Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki daire ile ilgili olarak yapılan açıklamada, 'Onaylı mimari projesinde yapılan incelemede daire brüt 110, net 100 metrekare alana sahip olup  3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-hol, ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire içerisinde ısınma merkezi sistem kaloriferden sağlanmaktadır' denildi.

Dairenin konumu nasıl?

Dairenin bulunduğu konumda yine belirtildi ve rahatlıkla ulaşım sağlanan bir bölgede yer aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: Taşınmazın konumlu olduğu ana gayrimenkul ayrık nizamda betonarme yapı sisteminde 2 blok olarak inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın olduğu bina A Blok; bodrum kat + zemin kat + 13 normal kat olmak üzere 15 kattan oluşmaktadır. Mithatpaşa İÖO, Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mithatpaşa Merkez Camii yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım sorunu bulunmayıp gerek özel araçla gerek toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Kayseri'de SGK o mahallede daire satacak! İşte istenen fiyat

İhale ne zaman, nerede yapılacak, istenen para ne kadar?

Daire satışı ile ilgili ihale Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü1. Kat İhale Konferans Salonunda yapılacak. Birinci satış 07.05.2024 tarihinde saat 09:00- 09:05 arasında yapılacak. İkinci satış ise 14.05.2024 tarihinde saat 09:00- 09:05'te olacak. SGK tarafından açıklanan rayic bedeli ise 1.600.000,00.TL.

İşte ihaleyle ilgili tüm detaylar...

Gayrimenkul satış ilanı

Tapu Kaydı: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4978 Ada, 5 Parsel tam hisseli A Blok 16 Numaralı Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz.
Gayrimenkul Adresi ve Yakın Çevresinde Yapılaşma Bilgileri: Değerleme konusu taşınmaz gelişmekte olan bölgede konumlu olup tek katlı müstakil evler ve 12-14 katlı yeni yapılardan oluşan düzenli konut alanıdır. Orta gelir grubu tarafından rağbet gören bölgede; eğitim, altyapı ve sosyal tesisler mevcuttur. Bölge Kocasinan Belediyesi sınırlarında olup tamamlanmış altyapıya sahiptir. Yakın çevresinde Mithatpaşa İÖO, Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mithatpaşa Merkz Camii yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım sorunu bulunmayıp gerek özel araçla gerek toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli İmar Planına göre konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam, E:2,00 Yençok:n yapılaşma şartlarına sahiptir. Kocasinan İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre  04.12.2009 tarih 5/20 sayılı Yapı Ruhsatı, 25.12.2009 tarih onaylı kat irtifakı ve 18.11.2014 tarih 2014/259 sayılı Yapı Kullanım izin Belgesi olduğu öğrenilmiştir. Taşınmaza ait olumsuz evrak ve zabıt kaydı bulunmamaktadır.
Önemli Özellikleri  : Taşınmazın konumlu olduğu ana gayrimenkul ayrık nizamda betonarme yapı sisteminde 2 blok olarak inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın olduğu bina A Blok; bodrum kat + zemin kat + 13 normal kat olmak üzere 15 kattan oluşmaktadır. Bina bodrum katta sığınak ve ortak alanlar bulunmaktadır. Zemin katta kapıcı dairesi, bina girişi, ve ortak alanlar bulunmaktadır. Her bir normal katta ise 3 adet mesken bulunmakta olup toplam 39 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama kapıdır. Binada 2 adet asansör vardır. Dış cephesinde mantolama bulunmakta olup dış cephe boyalıdır. Değerleme konusu 16 numaralı taşınmaz 6. Katta yer almaktadır. Ekspertiz işlemi dışardan yapılmış olup iç mekan özellikleri hakkında bilgi edinilemiştir. Onaylı mimari projesinde yapılan incelemede brüt 110, net 100 m2 alana sahip olup  3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-hol, ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire içerisinde ısınma merkezi sistem kaloriferden sağlanmaktadır.
İhale Yer, Gün Ve Saat: Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü1. Kat İhale Konferans Salonu 
 1.satış: 07.05.2024 tarih ve saat, 09:00- 09:05
 2.satış: 14.05.2024 tarih ve saat, 09:00- 09:05
Gayrimenkullerin artırmaya esas rayic bedeli:
1.600.000,00.-TL. (BirmilyonaltıyüzbinTürklirası)’dır.       
Satış Şartları : 1-Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel  rayiç değerin % 75’i + takip masraflarını, ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla  en çok arttırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı  bulmazsa  en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %50 + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki; birinci arttırmada  istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Satışa iştirak edeceklerin resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ile 120.000,00.-TL nakit teminat tutarının Müdürlüğümüz satış komisyonuna satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılacak olup,  Alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV %1 ve gayrimenkul teslim ve tahliye masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.                                   
6-Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı 97. Madde gereği  feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (faiz % 5 ten hesaplanır.) ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonraki bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. kanun hükmüne göre, Kayseri Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezince  tahsil olunur.
7-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları  bilgi almak isteyenlerin  2023/45 sayılı dosyasından Müdürlüğümüz  İcra  Satış servisine başvurmaları ilan olunur.
         Ayrıca satış ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreslerde tebliğ yapılamaması veya ilgililerin adreslerinin bilinmemesi halleri için de iş bu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı İlan olunur. Metin İslamoğlu  Merkez Müdürü