Kayseri'de oldu! Evini bakın kime, ne için bedelsiz bağışladı!

Kayseri'de yaşayan Şerife Çağlayan Talas'ta bulunan evini kız çocuklarının okuması için bağışladı. Çağlayan, bu hareketi ve örnek davranışı ile büyük takdir topladı. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri'de oldu! Evini bakın kime, ne için bedelsiz bağışladı!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri'de kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için anlamlı destek. Kayseri’de yaşayan  hayırsever Şerife Çağlayan, Talas’ta bulunan evini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladı. 

Evini bağışladı

Derneğin kız çocuklarına yönelik eğitim projelerini yakından takip ettiğini dile getiren Çağlayan, ölümünden sonra tüm hakları derneğe ait olmak üzere evini bağışlamaya kararı aldı. Çağlayan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Avukatı Niyazi Ünalmış, Kayseri Şube yöneticileri İbrahim Altuntaş ve Nurdan Everekli ile birlikte Tapu Müdürlüğüne giderek,  bağış işlemini gerçekleştirdi.

Kayseri'de oldu! Evini bakın kime, ne için bedelsiz bağışladı!

Çağdaş kızların yetişmesine katkıda bulunmak istiyorum

Doğru bir karar verdiğine yürekten inandığını, memleketini, Mustafa Kemal Atatürk’ü seven, çağdaş  kızların yetişmesine katkıda bulunmaktan dolayı da mutlu olduğunu ifade eden Şerife Çağlayan’a, Dernek Şube Başkanı Seval Genç ve yönetim kurulu üyeleri teşekkür ederek, bu davranışından dolayı kutladı.

Kayseri'de oldu! Evini bakın kime, ne için bedelsiz bağışladı!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) hakkında

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için; Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi,
Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması,
Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır.

İlkeler

Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.
Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır.

Vizyon

Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Çağdaşlık Anlayışı

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

Değerler

Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
Demokrasi Kültürü ve Laiklik
Hukukun Üstünlüğü
Dürüstlük, Güvenirlilik
Çevre Bilinci
Emeğe Saygı